english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Niedzielne obrady Synodu

Ostatni dzień obrad Synodu Kościoła

12.04.2015

„Granice między dobrym i złym światem nie istnieją. Jest jeden świat, który potrzebuje odkupienia i pojednania, jeden świat, w którym Chrystus postawił swój krzyż - powiedział bp Marian Niemiec w kazaniu w ostatnim dniu obrad Synodu Kościoła.


Niedzielne obrady Synodu

Podczas niedzielnego nabożeństwa bp Marian Niemiec, nawiązał do tekstów liturgicznych i wskazał na postać Tomasza - ucznia nazywanego niewiernym. Zauważył, że zwykle jego wątpiąca postawa jest postrzegana negatywnie. Tymczasem postać Tomasza uświadamia współczesnemu Kościołowi jakie są jego zadania.

 

Zmartwychwstały Chrystus, który stanął przed Tomaszem pokazał, że „granice między dobrym i złym światem nie istnieją. Jest jeden świat, który potrzebuje odkupienia i pojednania, jeden świat, w którym Chrystus postawił swój krzyż”. Stąd „może wątpiący nie są najgorszymi świadkami. Może wątpiący, ci z zewnątrz, ci nieraz atakujący i pytający zmuszają Kościół do działania i wypełniania powierzonej mu misji”.

 

Po zakończeniu nabożeństwa rozpoczął się trzeci dzień obrad wiosennej sesji.

 

Synodałowie zajęli się głosowaniem nad zgłoszonymi wnioskami. Przyjęto m.in. wniosek bp Jerzego Samca o przyjęcie kierunkowych działań dotyczących rozmów z rządem na temat nowej umowy Państwo - Kościół. Synod ujednolicił także zapisy Pragmatyki Służbowej dotyczące trybu postępowania w okresie ostatniego roku kadencji proboszcza i proboszcza pomocniczego.

 

Po dyskusji przyjęto również wniosek o zakończeniu prac nad kwestią proporcji reprezentacji diecezji w Synodzie Kościoła. Tym samym pozostawiono dotychczasowe rozwiązanie, iż Synod Kościoła składa się z 15 duchownych oraz 30 delegatów świeckich, wybranych przez Synody Diecezjalne, według klucza ustalonego przez Konsystorz.

 

Następna, 8. sesja Synodu Kościoła odbędzie się w dniach od 16 do 18 października 2015 roku we Wrocławiu.

 

BIK

Zdjęcia: Zwiastun Ewangelicki