english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nowa książka o Kierkegaardzie

Aktualność Kierkegaarda ? w 200. rocznicę urodzin

18.09.2013

We wrześniu bieżącego roku ukazała się nowa książka zatytułowana „Aktualność Sørena Kierkegaarda w filozofii, teologii i literaturze – w 200. rocznicę urodzin”. Książka jest monografią wieloautorską napisaną pod redakcją naukową ks. bpa prof. ChAT dr. hab. Marcina Hintza oraz dr Marii Urbańskiej-Bożek (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Sopocie) i wydaną wspólnie przez Parafię Ewangelicko-Augsburską Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne.


Nowa książka o Kierkegaardzie

Książka poświęcona jest dziełu i osobie Sørena Kierkegaarda – jednego z najwybitniejszych ewangelickich filozofów. Teksty, składające się na niniejszą monografię, są swoistym podsumowaniem wieloletnich badań nad dziełem filozoficznym, literackim i teologicznym duńskiego myśliciela i świadczą o wspomnianej w tytule aktualności tego dzieła.

 

Ks. dr hab. Jarosław Marek Jagiełło (UPJPII) w swojej recenzji książki napisał: „Monografia ta jest pracą wybitną, napisaną nie tylko dla specjalistów, lecz również dla szerokiego kręgu odbiorców. To świadectwo wysokiej kompetencji Autorów, skrywające – również dzięki przetłumaczonym fragmentom dotychczas niepublikowanej w Polsce pracy Stadia na drodze życia – głęboką zachętę do dalszych studiów nad osobą i dziełem Sørena Aabye Kierkegaarda”.

 

Autorami poszczególnych tekstów są najwybitniejsi polscy badacze oraz interpretatorzy wielotorowej myśli Duńczyka: prof. Edward Kasperski, prof. Karol Toeplitz (także autor tłumaczeń fragmentów pism Kierkegaarda), prof. Tadeusz Gadacz, bp Marcin Hintz, prof. Hieronim Chojnacki, dr hab. Antoni Szwed, dr Stefania Lubańska oraz dr Jacek Aleksander Prokopski, który opracował także polską bibliografię Sørena Kierkegaarda. Książka wpisuje się w europejskie obchody rocznicy urodzin duńskiego myśliciela, ukazując kontrowersje oraz różne nurty interpretacyjne wielowątkowej myśli Duńczyka.

 

Parafia w Gdańsku zaprasza na promocję książki połączoną z prezentacją, spotkaniem z autorami i redaktorami oraz otwarciem wystawy poświęconej Kierkegaardowi. Promocja odbędzie się w „Sali Debory” kościoła Zbawiciela przy skwerze ks. Otto Bowiena, ul. Parkowa 5 w Sopocie, po niedzielnym nabożeństwie, dnia 22 września 2013 roku o godz. 11.00.

 

Książkę można zakupić składając zamówienie w kancelarii parafii w Gdańsku-Sopocie osobiście, telefonicznie: 58-551-13-35 lub przez pocztę elektroniczną: sopot@luteranie.pl.