english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nowe drogi w psychiatrii

10. Międzynarodowa Konferencja Platformy Wyszehradzkiej Eurodiakonii

24.09.2015

W dniach 23-25 września 2015 odbywa się w Krakowie 10. Międzynarodowa Konferencja Platformy Wyszehradzkiej Eurodiakonii „Nowe drogi w psychiatrii”.


Nowe drogi w psychiatrii

Temat konferencji  ma zwrócić uwagę uczestników na kwestię wykluczenia osób chorych psychicznie, ukazać nowe perspektywy w psychiatrii i możliwości wsparcia osób z problemami psychicznymi.
Kwestia ta jest poruszana po raz pierwszy podczas konferencji Eurodiakonii.

Podczas otwarcia konferencji bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce powiedział, że problemy osób z chorobami psychicznymi są aktualnie wyraźniej zauważalne. W krajach komunistycznych i postkomunistycznych były to często tematy wstydliwe i pomijane. Dlatego podjęcie kwestii w przestrzeni diakonijnej pozwala w otwarty sposób rozmawiać i zgłębiać problem, ale przede wszystkim podejmować i rozwijać działania wspierające osoby chore psychicznie.

Biskup Kościoła, w swoim wystąpieniu, nawiązał również do palącego problemu, który aktualnie dotyczy krajów Grupy Wyszehradzkiej, do kwestii uchodźców napływających do Europy. Zauważył, że rządy państw Europy Środkowowschodniej z dużą dozą rezerwy i niechęci podchodzą do przyjmowania potrzebujących. Podkreślił, że potrzebny jest wyraźny głos Kościołów wzywający do zmiany takiej postawy. Przypomniał, że organizacje diakonijne zawsze stawały na wysokości zadania wtedy, gdy trzeba było pomagać w różnych kryzysach i katastrofach i wyraził przekonanie, że i tym razem fachowo i z gorliwością podejmą się przyjęcia "przechodnia" - bliźniego.


W konferencji bierze udział 40 osób: przedstawiciele Eurodiakonii oraz organizacji diakonijnych z Czech, Słowacji, Węgier i Polski.Diakonię Polską reprezentują: Prezes Diakonii Polskiej ks. bp Ryszard Bogusz, Dyrektor Generalna Wanda Falk, bp Marian Niemiec, zwierzchnik Diecezji Katowickiej oraz dyrektorzy i pracownicy Diakonii diecezjalnych i parafialnych z całej Polski.Konferencja odbywa się w pomieszczeniach diakonijnych Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie, ul. Grodzka 62.