english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nowe władze ChAT

Ks. prof. Bogusław Milerski ponownie rektorem ChAT

20.03.2016

Ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski został ponownie wybrany rektorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w kadencji na lata 2016-2020.


Nowe władze ChAT

Wybory do władz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej odbyły się 10 marca 2016 roku. Ponadto elektorzy wybrali prorektorów: bp prof. zw. dr hab. Jerzego Pańkowskiego z Kościoła Prawosławnego i prof. zw. dr hab. Tadeusza Zielińskiego z Kościoła Chrześcijan Baptystów. Dziekanem Wydziału Teologicznego został prof. dr hab. Jerzy Ostapczuk (Kościół Prawosławny). Prodziekanem Wydziału Teologicznego został prof. dr hab. Jakub Slawik (Kościół Ewangelicko-Augsburski).


Ks. dr hab. Bogusław Milerski (ur. 1967 r.), profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, od 2012 r. rektor uczelni, w 2016 r. wybrany ponownie na ten urząd, doktor habilitowany nauk teologicznych i humanistycznych, kierownik Katedry Pedagogiki Religii i Kultury ChAT, duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Specjalista w zakresie pedagogiki religii, teorii wychowania i systematycznych podstaw teologii ewangelickiej. Propagator pedagogiki religii jako dyscypliny naukowej. W badaniach nawiązuje do tradycji hermeneutyki i teorii krytycznej. Był kierownikiem grantu zespołowego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Racjonalność kształcenia szkolnego w perspektywie interesów poznawczych jego uczestników”.

W latach 1991-1993 stypendysta Diakonisches Werk na Uniwersytecie w Monachium, 1996-2008 kierownik Ekumenicznego Instytutu Pedagogicznego ChAT, 2008-2012 prorektor ChAT.


W latach 2007-2012 członek Rady Naukowej Institut für Diasporawissenschaft w Lipsku. Koordynuje współpracę ChAT z Uniwersytetem w Bonn i wyższymi szkołami ewangelickimi w Norymberdze i Fryburgu Bryzgowijskim. Wykłada w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Członek kolegiów redakcyjnych czasopism naukowych „Zeitschrift für Pädagogik und Theologie”, „Paedagogia Christiana”, „Studia z Teorii Wychowania”.

Członek Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i członek komisji trójstronnej Kościołów ewangelickich w Polsce.

Opublikował m.in.: Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii (Warszawa 2011), Religia. Encyklopedia PWN, tomy 1-9 (redakcja naukowa wspólnie z T. Gadaczem, Warszawa 2001-2003), Pedagogika. Leksykon PWN (redakcja naukowa wspólnie z B. Śliwerskim, Warszawa 2000), Religia a szkoła. Status edukacji religijnej w szkole w ujęciu ewangelickim (Warszawa 1998), Elementy pedagogiki religijnej (redaktor naukowy, Warszawa 1998), Przeszłość przyszłości. Z dziejów luteranizmu w Łodzi i regionie (redaktor naukowy wspólnie z K. Woźniakiem, Łódź 1998), Z problemów hermeneutyki protestanckiej (Łódź 1996), Religia a słowo. Krytyka religii w ujęciu Dietricha Bonhoeffera i Paula Tillicha (Łódź 1994). Przełożył z j. niemieckiego: E. Bethge, Dietrich Bonhoeffer (Bielsko-Biała 1996).

 

BIK, zdjęcie: Zwiastun Ewangelicki