english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Noworoczne spotkanie u Prezydenta RP

Ekumenicznie u Prezydenta RP

14.01.2016

14 stycznia 2016 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się ekumeniczne spotkanie noworoczne z prezydentem RP Andrzejem Dudą, podczas którego Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce reprezentowali m.in. zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Diecezji Katowickiej bp Marian Niemiec, wiceprezes Konsystorza Adam Pastucha oraz Ewangelicki Biskup Wojskowy bp Mirosław Wola.


Noworoczne spotkanie u Prezydenta RP

W swoim przemówieniu prezydent przypomniał, że spotkanie odbywa się nie po raz pierwszy, że to tradycja, która winna być kontynuowana. Podkreślił również, że dzięki wyznawanym wspólnym wartościom, takim jak poszanowanie jednostki i miłość bliźniego, przedstawiciele różnych wyznań i religii mogą tworzyć wspólnotę ludzi wierzących, a zarazem obywateli Rzeczypospolitej i patriotów. Wspomniał, że niezwykle istotne jest budowanie lepszego świata, uwzględnienie potrzeb bliźniego, zrozumienie jego sposobu myślenia, szukanie tego, co wspólne i budowanie tego, co dobre. Na zakończenie swojego wystąpienia Andrzej Duda złożył życzenia noworoczne wszystkim zebranym. 

W imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej przemawiał jej Prezes abp Jeremiasz, który podziękował za zorganizowanie spotkania. Wskazał, że może być ono ilustracją tego, co może stać się rzeczywistością. Możliwe jest wspólne spotkanie chrześcijan, żydów, wyznawców islamu i wszystkich, którzy inaczej wierzą, szczególnie w kontekście wydarzeń i niepokojów, o których tyle się słyszy. Nawiązując do historii proroka Jeremiasza zauważył jak istotne jest wzajemne poszanowanie, mimo dzielących różnic. Podkreślił, że odpowiedzią na dzisiejsze problemy może być dążenie do tego, by najwięcej było ludzi sprawiedliwych, ludzi którzy potrafią mówić prawdę. Zachęcił także zebranych do poszukiwania drogi człowieka sprawiedliwego, drogi, która prowadzi do niwelacji pojęcia wrogości. To powoli  wnieść skromny wkład do budowy obrazu człowieka sprawiedliwego.
 
Wśród przedstawicieli Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej obecni byli m.in. bp Marek Izdebski z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP,  ks. Andrzej Malicki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce, prawosławny biskup siemiatycki Jerzy Pańkowski, pastor Mateusz Wichary z Kościoła Chrześcijan Baptystów RP, bp Wiktor Wysoczański z Kościoła Polskokatolickiego w RP oraz bp Marek Babi z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.
 
Na spotkaniu noworocznym obecni byli przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego: prymas Polski abp Wojciech Polak, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, abp Henryk Hoser. Społeczność żydowską reprezentował Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, a wspólnotę muzułmańską mufti Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP.