english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nowy dzwon w Bladnicach

Poświęcenie dzwonu kościoła w Bładnicach

22.04.2013

W piękny, niedzielny poranek (14.04.2013) w kościele ap. Pawła, zebrali się zarówno bładniccy parafianie i zaproszeni goście. Okazją było poświęcenie nowego dzwonu, na którym wypisano piękne i zbawienne słowa, ważne dla każdego z nas „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem”.


Nowy dzwon w Bladnicach

Dzwon ten w niedługim czasie dołączy do dwóch innych (starszych) dzwonów kaplicy cmentarnej i będzie wraz z nimi wzywał bładniczan do społeczności modlitwy.

 

Uroczyste nabożeństwo rozpoczął chór „Laudate” pieśnią uwielbiającą naszego Stwórcę. Następnie proboszcz parafii ks. Marcin Markuzel powitał obecnych duchownych - ks. bpa Pawła Anweilera – zwierzchnika Diecezji Cieszyńskiej wraz z małżonką  i ks. dra Adriana Korczago z rodziną. Ks. Marcin Markuzel przywitał też pozostałych gości: posłankę Aleksandrę Trybuś, burmistrza Skoczowa Janinę Żagan, wójta gminy Brenna Iwonę Szarek, burmistrza Ustronia Ireneusza Szarca i przewodniczącego Rady Miasta Ustronia Stanisława Malinę, a także Eugenię i Jerzego Malików.

             

Po liturgii wstępnej nastąpiła ważna dla nas chwila. Biskup poświęcił dzwon i, jak to określił w późniejszym słowie ks. dr Adrian Korczago, najmłodszy „dzwonnik” w historii parafii, Paweł Markuzel rozkołysał dzwon, aby wszyscy mogli usłyszeć jego dźwięk. Myślę, że w tym momencie w niejednym oku zakręciła się łza, a wzruszenie chwyciło za niejedno gardło. Była to bardzo doniosła chwila i na pewno dla wielu z nas jedyna, ponieważ poświęcenie dzwonu nie zdarza się często.

 

W kazaniu ks. bp Paweł Anweiler skierował nasze spojrzenie na Piotra, który był i jest pierwowzorem chrześcijanina - miłującego Jezusa, ale nie do końca rozumiejącego to uczucie. Biskup przytoczył fragmenty z kazania ks. bpa Andrzeja Wantuły opartego na Ewangelii Św. Jana 21,15-19, gdzie Pan Jezus trzykrotnie zapytał Piotra: „Miłujesz mnie?” Z pewnością słowa te wywoływały w Piotrze dziwne uczucia, ale Nauczyciel „chciał doświadczyć Apostoła Piotra, wypróbować jego serce, zanim uznał go godnym przyjęcia nowych  zadań i obowiązków. Było to przygotowanie do tych nowych zadań, do roli, jaką miał odegrać, a wiemy, że była to rola poławiacza ludzi.” Pytanie „Miłujesz mnie?” Jezusa Zmartwychwstałego przemawia do nas    i dziś. Zwraca nam uwagę na to, że w życiu każdego chrześcijanina liczy się przede wszystkim miłość, zdajemy z niej egzamin w codziennym życiu, nie tylko słowami i deklaracjami, ale co ważniejsze czynami. „Jeśli człowiek pozbędzie się miłości, to na to miejsce wchodzą wszystkie inne uczucia pochodzące, powiedzmy sobie szczerze, od diabła”. Prawdziwy chrześcijanin ma swoją „tarczę”, którą jest miłość Boga dla nas i miłość nasza do Boga, za dzieło stworzenia i za to, że ciągle jest z nami. Patrząc na Piotra, mamy spojrzeć na siebie.

 

Ksiądz dr Adrian Korczago przed modlitwą spowiednią nawiązał do wydarzenia, która działo się tego dnia. Powiedział że „dzwon to zaproszenie”, że w różnych okolicznościach życia mamy być pełni zapału, że nie wystarczy słuchać, ponieważ w drodze do Emaus uczniowie słuchali Jezusa, ale poznali Go dopiero po łamaniu chleba. Dla nas dzwon nie bije tylko do pokuty, on bije również do radości, by dać nam zapał i otuchę do dalszych czynów. Nie możemy być obojętni na jego dźwięk. Zdarzają się również chwile i zdarzą się jeszcze nieraz, gdy dzwon będzie dzwonił dla kogoś po raz ostatni i jego dźwięk będzie towarzyszył mu w drodze do wieczności.

 

Na zakończenie nabożeństwa dźwięk dzwonu znów rozbrzmiał w naszym kościele. 

 

Po nabożeństwie wszyscy chętni spotkali się w salce parafialnej, aby jeszcze przez chwilę przeżyć tę wzruszającą i ważną dla społeczności bładnickiej uroczystość.

 

Ewa Niemiec