english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nowy Kurs Duszpasterski

Zapisy w Warszawie do 4 października!

27.09.2016

We wtorek, 4 października mija termin przyjmowania zgłoszeń od osób, które chcą wziąć udział w Kursie Duszpasterskim podstawowym i zaawansowanym, który w nowym roku akademickim będzie prowadzony w Warszawie!


Nowy Kurs Duszpasterski

Kurs skierowany jest do duchownych, świeckich pracowników i wolontariuszy parafii oraz innych jednostek organizacyjnych Kościołów chrześcijańskich. Zajęcia odbywają się w grupach od 5 do 10 osób, obejmują 144 godziny lekcyjne (po 45 minut) oraz pracę własną (między zjazdami).

W Warszawie kurs będzie odbywał się w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej (przy ul. Willowej 1). Zajęcia poprowadzą  Beata Michałek i ks. dr Grzegorz Giemza. Beata Michałek jest doradcą psychologiczno-pastoralnym i superwizor w procesie kształcenia. Ks. Grzegorz Giemza jest superwizorem, prezesem Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce oraz dyrektorem Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Terminy zajęć do końca 2016 roku to: w październiku - 18–20 oraz 25–27, w listopadzie - 8–9, a w grudniu - 13–14 i 20–21. Natomiast w 2017 roku to: w styczniu - 3–4 oraz 31, w lutym - 1 oraz 7–8, w marcu - 7–8 oraz 22–23, w kwietniu - 4–5; 18–19; 25–26, w maju - 9–10; 16–18 oraz 30–31, w czerwcu - 1 oraz 20–21.

Zajęcia odbywają się od godz. 18.00 do 21.00.

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń (pobierz). Termin upływa 4 października.
Zgłoszenie należy przesłać mailowo na adres: cme@cme.org.pl lub na adres pocztowy: CME, ul. Misyjna 8, 43–445 Dzięgielów.

Zgłoszenie ważne jest wraz z wpłaceniem wpisowego w wysokości 400 zł. Pozostałe 2 000 zł wnoszone jest jednorazowo przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość opłaty za kurs w ratach (w tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt). W razie rezygnacji z kursu przed jego rozpoczęciem i niezgłoszenia się innej osoby w miejsce rezygnującej wpisowe nie podlega zwrotowi.

Absolwent kursu otrzymuje potwierdzenie uczestnictwa lub certyfikat ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym, który obejmuje: systematyczne uczestnictwo, rozwój duchowy; rozwój zdolności w dziedzinie komunikacji i w relacjach; znajomość wybranej literatury fachowej. Certyfikat potwierdza posiadanie podstawowych kwalifikacji w zakresie duszpasterstwa, poradnictwa i komunikacji interpersonalnej.

Dodatkowe informacja można otrzymać pisząc na e-mail: cme@cme.org.pl lub
dzwoniąc pod numer: 33 852 97 81.


Informacje na temat nowego Kursu duszpasterskiego w Dzięgielowie - TUTAJ.