english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nowy proboszcz-administrator w Tychach

Przekazanie obowiązków parafialnych.

01.07.2012

W dniu 27 czerwca 2012 r. w Tychach miało miejsce przekazanie parafii nowemu proboszczowi-administratorowi, ks. Marcinowi Koniecznemu. 


Przekazanie nastąpiło w obecności ks. biskupa Tadeusza Szurmana, ks. radcy Henryka Reske, Artura Steinerta – kuratora diecezjalnego, członków Rady Parafialnej w Tychach: Romana Fengera, Adama Adamusa i kościelnego Józefa Kriszkera. W przekazaniu uczestniczyli: dotychczasowy proboszcz-administrator ks. Kornel Undas oraz nowo mianowany proboszcz-administrator ks. Marcin Konieczny. 


 
Parafia w Tychach została erygowana z dniem 1 listopada 1996 r. poprzez wyłączenie z parafii w Mikołowie terytorium miasta Tychy. Jednak od tego czasu obie parafie łączyła wspólna obsada duszpasterska - proboszcza-administratora i wikariusza. Po zmianach od 1 lipca br. parafia w Tychach jest kolejną samodzielną jednostką administracyjną w Diecezji Katowickiej. Zgodnie z decyzją Konsystorza Kościoła proboszczem administratorem został mianowany jej dotychczasowy wikariusz, ks. Marcin Konieczny.