english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nowy proboszcz w Grudziądzu

Ks. Karola Niedoba wprowadzony w urząd

01.11.2018

28 października 2018 r. w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Jana w Grudziądzu odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji wprowadzenia w urząd proboszcza ks. dr. Karola Niedoby.


Nowy proboszcz w Grudziądzu

Aktu wprowadzenia dokonał zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej bp prof. Marcin Hintz. Asystentami Biskupa byli: proboszcz parafii elbląskiej i dotychczasowy proboszcz-administrator parafii grudziądzkiej ks. Marcin Pilch oraz proboszcz parafii toruńskiej ks. Michał Walukiewicz. 

 
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele duchowieństwa Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej oraz goście ekumeniczni.  
 
Ks. dr Karol Niedoba urodził się 27 października 1984 r. w Cieszynie, ordynowany był przez bpa Janusza Jaguckiego 27 grudnia 2009 r. w Goleszowie. Duchowny swoją pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w parafii krakowskiej. Później został skierowany do służby w parafii warszawskiej, a ostatnie trzy lata służył w grudziądzkiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Jana. 
 
17 czerwca 2018 r. został wybrany na proboszcza tej parafii, wybór ten został zatwierdzony uchwałą Konsystorza 30 sierpnia 2018 r.