english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nowy proboszcz w Lublinie

Uroczystość instalacji na proboszcza ks. Grzegorza Brudnego

15.10.2015

W niedzielę 11 października 2015r. w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy w Lublinie odbyło się uroczyste nabożeństwo, podczas którego w urząd proboszcza parafii wprowadzono ks. Grzegorza Brudnego. 


Nowy proboszcz w Lublinie

Aktu instalacji dokonał ks. biskup Jan Cieślar – zwierzchnik Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej w asyście księży: Wojciecha Rudkowskiego – proboszcza parafii w Radomiu oraz Michała Makuli – proboszcza parafii w Łodzi.

 

Uroczystość uświetnił śpiew parafialnego chóru dyrygowanego przez dra Adama Załęskiego. Nabożeństwo instalacyjne połączone było z Sakramentem Chrztu Świętego, którego Lilce Brudny udzieli ks. Robert Augustyn, wikariusz z Mikołajek, a także z Sakramentem Komunii Świętej.

 

Podczas uroczystości w imieniu prezydenta miasta Lublin życzenia nowemu proboszczowi złożył Zdzisław Niedbała, zaś w imieniu wojewody – dyrektor Anna Wójcik. Do życzeń dołączył się również radny miasta Zbigniew Jurkowski.  Słowo pozdrowienia i gratulacji  przekazał również ks. dr Ryszard Lis, reprezentujący Metropolitę Lubelskiego, a także pastor Mariusz Maikowski - Senior Okręgu Lubelskiego Diecezji Wschodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Na koniec z życzeniami dalszej owocnej współpracy do nowo instalowanego proboszcza zwróciła się Jolanta Szafrańska – prezes Rady Parafialnej.

 

Nabożeństwo zakończyło się błogosławieństwem, którego udzielił swojemu zborowi ks. Grzegorz Brudny.

  

Ksiądz Grzegorz Brudny urodził się 7 sierpnia 1979 r. w Cieszynie. Wychował się w Goleszowie na Śląski Cieszyńskim, gdzie był ochrzczony i konfirmowany. Po studiach w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej odbył praktykę kandydacką w parafiach w Katowicach i Opolu. W 2005 r. został ordynowany na księdza i delegowany do pracy w parafiach w Kluczborku i Wieluniu. Od września 2006 r. był wikariuszem w parafii w Cieszynie, a od czerwca 2013 r. proboszczem-administratorem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie, gdzie 28 czerwca 2015r. został wybrany proboszczem. Wybór ten został zatwierdzony uchwałą Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w dniu 18 września 2015 r. Ks. Grzegorz Brudny od 2008 r. jest żonaty z Anną z domu Sołtysiak. Mają dwie córki: sześcioletnią Amelkę i sześciomiesięczną Lilkę.