english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nowy tom GRE

X tom Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego

11.01.2017

Wraz z Nowym Rokiem ukazał się kolejny, X tom Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego za rok 2016 – ewangelickiego czasopisma naukowego wydawanego przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Gdańsku.


Nowy tom GRE

Czasopismo współtworzą uznani naukowcy, pracownicy polskich oraz zagranicznych uczelni, przede wszystkim związani z Diecezją Pomorsko-Wielkopolską KEA w RP oraz Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie. GRE składa się z trzech głównych działów: historii, teologii oraz recenzji. Publikowane artykuły przybliżają czytelnikom dzieje protestantyzmu na ziemiach polskich, rozpowszechniają najnowsze wyniki badań z etyki, biblistyki oraz skłaniają do teologicznej refleksji. Całość uzupełnia każdorazowo wywiad oraz kronika wydarzeń z życia parafii w Gdańsku z siedzibą w Sopocie.

 

Mimo iż najnowszy tom nie ma charakteru jubileuszowego obchodzonego przez protestantów 500-lecia Reformacji – gdyż dopiero kolejny numer za rok 2017 będzie w pełni poświęcony tej tematyce – to jednak w bieżącym numerze GRE publikacje odnoszą się również do tego wydarzenia. Do teologicznej problematyki reformacyjnej nawiązują bezpośrednio trzy teksty.

 

Pierwszy, autorstwa warszawskiego teologa Jerzego Sojki, przedstawia debatę nad aktualnością teologii Marcina Lutra, jaka toczy się w Światowej Federacji Luterańskiej. Dwa pozostałe artykuły to przyczynki autorów niemieckojęzycznych. Tekst ks. Wilhelma Hüffmeiera, pierwotnie wygłoszony podczas konferencji w pomorskim Świdwinie wiosną 2016 r., omawia rolę pieśni w teologii praktycznej Marcina Lutra. Autor zwraca uwagę na fakt, że melodia potęguje wyraz emocjonalny pieśni. Drugi tekst niemieckojęzyczny, autorstwa Henninga Theißena z Greifswaldu, dotyka bardzo aktualnego tematu dyskutowanego nie tylko w humanistyce nie­mieckiej, a dotyczącego dominacji aspektów emocjonalnych nad faktami w społecznym odbiorze reformacyjnego dziedzictwa.

 

Ponadto w dziale Historia znajdziemy m.in.: opis rozwoju ruchu reformacyjnego w Wielkopolsce, którego dokonał prof. Janusz Małłek, kolejną część historii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Białymstoku autorstwa Krzysztofa Marii Różańskiego oraz wyniki badań prof. Tadeusz Stegnera na temat statusu i roli kobiet w polskim protestantyzmie XIX i początku XX w. Natomiast w dziale poświęconym Teologii czytelnicy mogą zapoznać się m.in. z artykułami: biblistki Kaliny Wojciechowskiej, pt. Nauki dla wybranych. Charakterystyka ekskluzywnego nauczania Jezusa w Ewangelii Marka, teologa prawosławnego Artura Aleksiejuka, pt. Problematyka pobierania zarodkowych komórek macierzystych w oficjalnych stanowiskach Kościołów ewangelicko-luterańskich Szwecji i Norwegii oraz redaktora naczelnego GRE ks. bpa Marcina Hintza, pt. Obraz uchodźstwa w Biblii jako impuls etyczny dla Kościołów dzisiaj.

Zamieszczone zostały również dwie analizy o charakterze filozoficznym. Tekst Karola Toeplitza Nie wierzę teologom to swoiste wyznanie metodologiczne sopockiego filozofa i badacza Kierkegaarda. Natomiast studium Marii Urbańskiej-Bożek jest próbą rekonstrukcji skomplikowanej i niejedno­znacznej Kierkegaardowskiej drogi poznania Boga.

 

W najnowszym numerze znalazł się także wywiad z premierem prof. Jerzym Buzkiem, byłym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. O jubileuszu 500-lecia Reformacji, ewangelickich korzeniach, śląskości i współczesnych wyzwaniach dla Kościoła z prof. Buzkiem rozmawia ks. bp Marcin Hintz.

 

Nowy numer Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego do odebrania jest w kancelarii sopockiej Parafii. Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony: www.gre.luteranie.pl, gdzie znajdą Państwo numery archiwalne roczników w formacie PDF oraz szczegółowe informacje poświęcone GRE. Wszystkim czytelnikom życzymy interesującej lektury.

 

Redakcja Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego