english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nowy Zarząd Główny PTEw

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów w Katowicach

02.05.2019

W sobotę 27 kwietnia 2019 r. na plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw). Wzięło w nim udział 26 delegatów z jedenastu Oddziałów Towarzystwa.


Nowy Zarząd Główny PTEw

Ustępujący Zarząd Główny przedstawił sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowe, które zostały przyjęte przez Delegatów, po czym na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej udzielono Zarządowi absolutorium.

W dyskusji nad sprawozdaniami zwrócono m.in. uwagę na trudności w pozyskiwaniu środków na szerzej zakrojone działania Zarządu Głównego i Oddziałów, ponieważ bardzo trudne stało się uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia w konkursach organizowanych przez instytucje samorządowe, państwowe, czy naukowe jak Narodowe Centrum Nauki. M.in. negatywnie został rozpatrzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wniosek Zarządu Głównego PTEw o dofinansowanie wydania książki o dziejach PTEw przygotowywanej z okazji 100-lecia działalności Towarzystwa.

Przegłosowano decyzję o rozwiązaniu Oddziału PTEw w Koszalinie, który zawiesił swą działalność po wyjeździe z Koszalina prezesa Oddziału. 

Do osobnego wyboru prezesa PTEw zgłoszono tylko jednego kandydata, którym był ustępujący prezes Józef Król. Do wyboru pozostałych sześciu członków Zarządu Głównego zgłoszono dziewięciu kandydatów. Po wyborach i ukonstytuowaniu się skład Zarządu Głównego na najbliższą 4-letnią kadencję 2019-2023 jest  następujący:
- Józef Król  (Jaworze) – prezes,
- dr hab. Jan Szturc (Katowice) – wiceprezes,
- Maria Miarka (Jaworze) – sekretarz,
- Halina Czaderna (Cieszyn) – skarbnik,
- Violetta Bolek (Łódź),
- Józef Chmiel (Żory),
- dr Michał Jadwiszczok (Poznań).

Zastępcami członków Zarządu zostali w kolejności uzyskanej liczby głosów dr Zbigniew Gruszka (Łódź) i Elżbieta Sitek (Żory).

Główna Komisja Rewizyjna została wybrana w składzie: Bogusław Tondera (Kraków) - przewodniczący oraz Marcin Mrózek (Cieszyn) i Danuta Pilch (Ustroń), a przewodniczącym Sądu Polubownego Janina Szeruda-Goszyk (Bielsko) oraz jako członkowie Dorota Kowalczyk (Sopot) i Krzysztof Rzońca (Kraków).

Jeśli idzie o plany PTEw na najbliższy rok, zostały one zdominowane przez kilka ważnych wydarzeń:

- XXIII Forum Ewangelickie „Szczyro prowda protestantów a fake-newsy i internet”, Łódź 27-29 września 2019 r., które organizuje Oddział PTEw w Łodzi wspólnie z miejscowa Parafią Ewangelicko-Augburską (zob.: https://www.ptew.org.pl/inicjatywy/forum-ewangelickie/xxiii-forum-lodz-2019/),

- sfinalizowanie opracowania i wydania książki opisującej 100-letnią działalność PTEw (promocja odbędzie się 5 października 2019 r. w Poznaniu),

- Jubileuszowy Zjazd z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, Poznań 4-6 października 2019 r. (zob.: https://www.ptew.org.pl/100-lecie/).

tekst: Jan Szturc

zdjęcia: Mariusz Fender
na zdjęciach: Nowy Zarząd Główny PTEw, od lewej: Maria Miarka, Michał Jadwiszczok, Józef Król (prezes), Violetta Bolek, Halina Czaderna, Jan Szturc i Józef Chmiel

Więcej na temat Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego zob.: https://www.ptew.org.pl/