english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

O dawnym i współczesnym życiu

W nowym Zwiastunie Ewangelickim

13.02.2016
Rozpoczynający się czas pasyjny zachęca do refleksji nad ostatnimi wydarzeniami w ziemskim życiu Jezusa. 
Rozpoczynający się czas pasyjny zachęca do refleksji nad ostatnimi wydarzeniami w ziemskim życiu Jezusa. 
Rozpoczynający się czas pasyjny zachęca do refleksji nad ostatnimi wydarzeniami w ziemskim życiu Jezusa. 
Rozpoczynający się czas pasyjny zachęca do refleksji nad ostatnimi wydarzeniami w ziemskim życiu Jezusa. 
Rozpoczynający się czas pasyjny zachęca do refleksji nad ostatnimi wydarzeniami w ziemskim życiu Jezusa. 
Rozpoczynający się czas pasyjny zachęca do refleksji nad ostatnimi wydarzeniami w ziemskim życiu Jezusa. 

O dawnym i współczesnym życiu

Pisze o nich Grzegorz Olek w artykule Ostatnia Wieczerza i proces Jezusa. Jest to już przedostatni tekst, który polecamy uczestnikom Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Sola Scriptura 2015/2016 – finał już w marcu!

 

Refleksje o dawnym i współczesnym życiu wierzących budzą też kolejne tematy w „Zwiastunie Ewangelickim” 3/2016. W rubryce 500 lat Reformacji Łukasz Barański przedstawia spór, który powstał po śmierci Lutra wokół rozumienia nauki o usprawiedliwieniu, wywołany dyskusyjnymi poglądami Andreasa Osiandra, porównującego grzech usprawiedliwionego człowieka do kropli brudu w czystym morzu. Z kolei współczesne kontrowersje wokół ordynacji kobiet na księży stara się rozwiać bp Jerzy Samiec w artykule Bóg manifestuje swoją wolę.

 

Iwona Holeksa pisze o rodowodzie Jezusa i innych biblijnych genealogiach, a Hanna Świeszczakowska przedstawia dawne życie w Ewangelickim Domu Opieki „Sarepta” w Węgrowie przez pryzmat doświadczeń służących tam diakonis.

 

Skończył się w naszym Kościele Rok kultury ewangelickiej, ale ona sama ma się dobrze, o czym świadczy rozmowa Marka Cieślara z Renatą Czyż o tym, jak prowadzana przez nią miejska biblioteka promuje dorobek kulturowy mieszkańców Wisły. Z kolei tematykę Roku Kościoła podejmują w tym numerze felietoniści: Henryk Dominik w tekście Wiara tworzy Kościół oraz ks. Jan Badura pisząc o pamiętnikach duchownych w felietonie Kościół i świadectwo życia.

 

Ponadto relacje z nabożeństw i spotkań tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

 

Zachęcamy do lektury iprenumeraty na 2016 rok – tradycyjnej oraz w formacie pdf. CENA prenumeraty za pośrednictwem parafii  pozostaje BEZ ZMIAN. Przypominamy, że w parafiach „Zwiastun Ewangelicki” można zaprenumerować od dowolnego miesiąca do końca 2016 r. Szczegóły na stronie 3. w wydaniu papierowym oraz na www.zwiastun.pl w zakładce ZE 2016.