english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

O diakonii wczoraj i dziś

Forum diakonii Diecezji Katowickiej w Świętochłowicach

16.03.2017

4 marca 2017 roku, w przeddzień Święta Diakonii, w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Świętochłowicach odbyło się Diecezjalne Forum Diakonijne.


O diakonii wczoraj i dziś

Spotkanie zainaugurowano uroczystym nabożeństwem, które poprowadził proboszcz parafii w Świętochłowicach i koordynator Diakonii Diecezji Katowickiej – ks. Marcin Brzóska. Kazanie wygłosił prezes Diakonii Polskiej, ks. bp Ryszard Bogusz.  Podstawą rozważania stały się słowa z Ewangelii Mateusza 5,16: Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Biskup w swoich słowach odniósł się do istoty diakonii – miłości: „Nie można miłować Boga nie kochając człowieka. Miłość nie polega na tym aby brać, lecz żeby dawać i tym szczególnym przykładem jest diakonia, ewangelicka diakonia.  Diakonia to są płuca, którymi oddycha Kościół i serce, które bije.  Musimy być czynni w miłości, bo miłość rodzi miłość wzajemną.”

 

Diakonia czyli troska o bliźniego jest nie tylko obowiązkiem chrześcijanina, ale także przywilejem darowanym nam od Boga – przywilejem czynienia dobra ku chwale i w imię Boga Ojca.  Bóg powołuje nas i wzywa do miłości. Na to wezwanie przed laty odpowiedziała młoda kobieta, która poprzez swoją pracę, zaangażowanie i wielką bezinteresowną miłość stała się ikoną diakonii. Eva von Tiele-Winckler znana w świecie jako Matka Ewa z Miechowic do dziś stanowi niedościgniony wzór w pracy diakonijnej. Coroczne Święto Diakonii stało się okazją do przypomnienia dokonań Matki Ewy.

 

Po nabożeństwie uczestnicy Forum udali się do pobliskiego Muzeum Powstań Śląskich, gdzie otwarto wystawę o życiu i działalności Evy von Tiele-Winckler. W uroczystości wzięli udział między  innymi zwierzchnik Diecezji Katowickiej – ks. bp dr Marian Niemiec, wicemarszałek województwa śląskiego dr Henryk Mercik i wiceprezydent Świętochłowic Bartosz Karcz.

 

Uczestnicy mogli wysłuchać krótkiego wykładu o przodkach Matki Ewy przygotowanego przez dra Arkadiusza Kuzio-Podruckiego. Wydarzenie uświetnił wyjątkowy koncert zatytułowany „Luterańskie nutki” w wykonaniu Jolanty Literskiej (śpiew), Tomasza Bienka (gitara) oraz Tomasza Muchy (skrzypce).  Z okazji Jubileuszu 500 lat Reformacji muzycy zaprezentowali utwory autorstwa Marcina Lutra. Niemałym zaskoczeniem dla artystów, ale i dla organizatorów spotkania w muzeum okazała się reakcja zgromadzonych gości, gdy na dźwięk melodii kościelnego hymnu wszyscy powstali  i wspólnie odśpiewali pieśń „Warownym grodem”.

 

Podczas trzeciej części Diecezjalnego Forum Diakonijnego, która odbyła się w sali parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Świętochłowicach uczestnicy dyskutowali na temat lokalnej służby diakonijnej. Omawiano działania diakonijne podejmowane w parafiach ewangelickich diecezji katowickiej. Ks. Jan Raszyk zwrócił uwagę jak ważne dla Kościoła są działania diakonijne przekraczające granice:„Diakonia parafialna otwarta dla wszystkich bez względu na pochodzenie czy wyznanie pokazuje, że Kościół Ewangelicko-Augsburski jest społeczeństwu potrzebny”.

 

Doskonałym przykładem pracy diakonijnej ponad podziałami jest placówka prowadzona przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Katowicach. Katowicka „Słoneczna Kraina” dociera z misją do osób w różnym wieku i na różnym etapie życia realizując projekty z funduszy regionalnych, wojewódzkich ale i europejskich. Diakonia w parafiach diecezji katowickiej prowadzona jest na wielu płaszczyznach, a każda jej forma – zinstytucjonalizowana czy nie – jest istotna i posiada ogromną wartość. Doświadczenia śląskich ewangelików pokazują, że w każdej parafii spotkać można Anioła Miłosierdzia, nierzadko bezimiennego i bardzo skromnego, którego praca jest często spontaniczną odpowiedzią na potrzeby bliźnich. Dlatego dziękujmy w naszych modlitwach za możliwość służby, za diakonię – tę cichą i tę szeroko rozpoznawalną, chwaląc przy tym Boga za Jego Wielkość i Moc.

 

Anna Seemann-Majorek