english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

O konieczności pokonywania schematów

Centralne nabożeństwo ekumeniczne w Warszawie

27.01.2013

Kościół zyskuje na sile, kiedy z miłością podchodzi do ludzi innych poglądów i postaw –  mówił w kazaniu bp Jerzy Samiec, w rzymskokatolickiej katedrze warszawsko-praskiej podczas centralnego nabożeństwa ekumenicznego.


O konieczności pokonywania schematów

W świątyni na warszawskie Pradze, w niedzielę 20 stycznia odbyło się centralne nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Luterański biskup swoje kazanie oparł na fragmencie Ewangelii opisującym rozmowę Jezusa Chrystusa z Samarytanką przy studni. W scenie tej - jak zauważył mówca - Jezus przekroczył wiele barier: rozmawiał z przedstawicielką narodu uznanego przez Żydów za gorszy od nich, wszedł w dialog z kobietą i wreszcie prosił ją o wyświadczenie przysługi. Również dzisiaj – mówił bp Samiec – istnieje konieczność pokonywania schematów.
 
Dlatego, zdaniem bpa Jerzego Samca, potrzebujemy zbliżenia się do naszego Mistrza, Jezusa Chrystusa, bo On uczył nas miłości i uczył okazywania miłości w stosunku do grzeszników. „Kiedy jako Kościół zyskujemy siłę?” – pytał zwierzchnik Kościoła ewangelickiego. I odpowiedział: „Kiedy z miłością podejdziemy do ateistów i agnostyków, kiedy z miłością spojrzymy na opowiadających się za aborcją, kiedy zaczniemy z miłością rozmawiać z ludźmi o innej orientacji seksualnej” – mówił bp Samiec. „To nie znaczy, że mamy zrezygnować ze swoich poglądów – wyjaśniał zwierzchnik polskich luteran - Ale jeśli będziemy kochali ludzi miłością Chrystusową, wtedy moc Chrystusowa będzie zmieniać ich, nas i świat”.
 
Intencje modlitwy powszechnej wygłosili duchowni Kościołów: metodystycznego, ewangelicko-reformowanego, prawosławnego, polskokatolickiego i mariawickiego, a ksiądz luterański wzniósł modlitwę za papieża Benedykta XVI i innych zwierzchników Kościołów chrześcijańskich.
 
„Bóg łączy, zło dzieli” – powiedział na zakończenie nabożeństwa abp Henryk Hoser, który zaprosił do ołtarza dziewięciu pozostałych biskupów różnych tradycji chrześcijańskich. Udzielili oni zgromadzonym w katedrze św. Floriana pasterskiego błogosławieństwa.
 
W nabożeństwie uczestniczyli ponadto następujący hierarchowie: biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu, biskup pomocniczy warszawsko-praski Marek Solarczyk, bp Jerzy, prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego, biskup Kościoła ewangelicko- reformowanego Marek Izdebski z biskupem-seniorem Zdzisławem Trandą, biskup Kościoła ewangelicko-metodystycznego Edward Puślecki wraz ze swym zastępcą bp. Zbigniewem Kamińskim i biskup Kościoła Starokatolickiego Ludwik M. Michał Jabłoński. Byli także duchowni z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

 

BIK, KAI