english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

O Kościele. Rzeczowo, przystępnie, estetycznie

Nowa broszura o polskim Kościele luterańskim

01.04.2015
Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce pokazał się z nowej strony: właśnie trafia do sprzedaży broszura promująca Kościół, która powstała dzięki inicjatywie Kancelarii Biskupa Kościoła, a wydało ją Wydawnictwo „Warto”.

O Kościele. Rzeczowo, przystępnie, estetycznie

O Kościele – rzeczowo, przystępnie, estetycznie
 
Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce pokazał się z nowej strony: właśnie trafia do sprzedaży broszura promująca ten najliczniejszy Kościół ewangelicki w Polsce, którą przygotowało Biuro Kościoła i Wydawnictwo „Warto”.
 
Zatytułowana Wolni w Chrystusie zmieniamy świat, broszura o polskim Kościele luterańskim wypełnia lukę na rynku wydawniczym, bowiem dawno nie ukazała się publikacja zawierająca informacje o Kościele dla polskiego i anglojęzycznego czytelnika.
 
Znajdują się w niej informacje o podstawowych zasadach wiary, znanych polskich luteranach, o organizacji i strukturze Kościoła, jego organizacjach, wydawnictwach, towarzystwach szkolnych, współpracy zagranicznej oraz wizji rozwoju na najbliższe lata. 
 
Broszura promocyjna Kościoła ewangelickiego w Polsce próbuje odpowiedzieć również na pytania: „Co nas wyróżnia?” oraz „Czym dla mnie jest Kościół ewangelicki?”, tak jak wypowiedź prawnika z Grodziska Mazowieckiego:  Kościół luterański jest dla mnie przede wszystkim miejscem, w którym odnalazłem mojego Boga. Jest Kościołem, który ni¬kogo nie odrzuca, nie odtrąca i nie potępia, lecz jest otwarty na każdego człowieka. Jest też społecznością, której ufam i w któ¬rej zawsze mogę znaleźć oparcie. 
 
Wydawnictwo przypomina, że ewangelikami – luteranami byli m.in.: Samuel B. Linde – językoznawca, autor pierwszego Słownika Języka Polskiego, Emil Wedel – przemysłowiec i Oskar Kolberg – etnograf. Z protestantyzmem sympatyzowali także Jan Kochanowski – poeta, sekretarz królewski i Andrzej Frycz Modrzewski – pisarz. W połowie XVI wieku, tj. w czasach największej potęgi Rzeczpospolitej, ponad połowa posłów i senatorów była wyznania ewangelickiego.
 
W broszurze można także przeczytać m.in., że Kościół luterański w Polsce był jednym ze współzałożycieli Światowej Federacji Luterańskiej i jako reprezentant regionu Europy Środkowo-Wschodniej współuczestniczy w jej pracach. Ponadto jest członkiem Światowej Rady Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich oraz Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie, jak też członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej.
 
Rzetelnie przygotowane zagadnienia, liczne kolorowe fotografie oraz atrakcyjny wygląd publikacji to niewątpliwe jej zalety. Dodatkowym atutem broszury jest tłumaczenie na język angielski, które zwiększa jej przystępność dla współczesnych czytelników. 
 
Osoby zainteresowane Kościołem, sympatycy chcący dowiedzieć się o nim czegoś więcej oraz zwiedzający rozsiane po całej Polsce kościoły otrzymują przystępną publikację informacyjną. 
Zapraszamy do lektury!Zatytułowana Wolni w Chrystusie zmieniamy świat, broszura o polskim Kościele luterańskim wypełnia lukę na rynku wydawniczym, bowiem dawno nie ukazała się publikacja zawierająca informacje o Kościele dla polskiego i anglojęzycznego czytelnika.
O Kościele – rzeczowo, przystępnie, estetycznie
 
Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce pokazał się z nowej strony: właśnie trafia do sprzedaży broszura promująca Kościół, która powstała dzięki inicjatywie Kancelarii Biskupa Kościoła, a wydało ją Wydawnictwo „Warto”.
Publikacja zatytułowana Wolni w Chrystusie zmieniamy świat, wypełnia lukę na rynku wydawniczym. Dawno nie ukazała się pozycja zawierająca informacje o Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce przygotowana zarazem dla polskiego i anglojęzycznego czytelnika.
 
Znajdują się w niej informacje o podstawowych zasadach wiary oraz o organizacji i strukturze Kościoła. Przedstawia instytucje działające w przestrzeni Kościoła,  przypomina znanych polskich luteran, informuje o współpracy zagranicznej oraz wizji rozwoju Kościoła w najbliższych latach.
 
Broszura przybliża sylwetki ewangelików takich jak: Samuel B. Linde – językoznawca, autor pierwszego Słownika Języka Polskiego, Emil Wedel – przemysłowiec i Oskar Kolberg – etnograf. Z protestantyzmem sympatyzowali także Jan Kochanowski – poeta, sekretarz królewski i Andrzej Frycz Modrzewski – pisarz. W połowie XVI wieku, tj. w czasach największej potęgi Rzeczpospolitej, ponad połowa posłów i senatorów była wyznania ewangelickiego.
 
W publikacji współcześni ewangelicy odpowiadają na pytania: „Co nas wyróżnia?” oraz „Czym dla mnie jest Kościół ewangelicki?”. Są wśród nich zarówno wypowiedzi osób duchownych jak i zaangażowanych parafian oraz znanych polskich ewangelików. Tak jak wypowiedź prawnika z Grodziska Mazowieckiego:  „Kościół luterański jest dla mnie przede wszystkim miejscem, w którym odnalazłem mojego Boga. Jest Kościołem, który nikogo nie odrzuca, nie odtrąca i nie potępia, lecz jest otwarty na każdego człowieka. Jest też społecznością, której ufam i w której zawsze mogę znaleźć oparcie.”
 
W broszurze można przeczytać m.in., że Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce był jednym ze współzałożycieli Światowej Federacji Luterańskiej i jako reprezentant regionu Europy Środkowo-Wschodniej współuczestniczy w jej pracach. Ponadto jest członkiem Światowej Rady Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich oraz Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie, jak też członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej.
 
Rzetelnie przygotowane zagadnienia, liczne kolorowe fotografie oraz atrakcyjny wygląd publikacji to niewątpliwe jej zalety. Dodatkowym atutem broszury jest tłumaczenie na język angielski, które pozwala dotrzeć do szerszej grupy czytelników. 
 
Osoby zainteresowane Kościołem, sympatycy chcący dowiedzieć się o nim czegoś więcej oraz zwiedzający rozsiane po całej Polsce kościoły otrzymują przystępną publikację informacyjną. 
 
Osobą koordynującą projekt ze strony Kancelarii Biskupa Kościoła była Anna Wrzesińska.
 
Zapraszamy do lektury!
Publikacja zatytułowana Wolni w Chrystusie zmieniamy świat, wypełnia lukę na rynku wydawniczym. Dawno nie ukazała się pozycja zawierająca informacje o Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce przygotowana zarazem dla polskiego i anglojęzycznego czytelnika.
 
Znajdują się w niej informacje o podstawowych zasadach wiary oraz o organizacji i strukturze Kościoła. Przedstawia instytucje działające w przestrzeni Kościoła,  przypomina znanych polskich luteran, informuje o współpracy zagranicznej oraz wizji rozwoju Kościoła w najbliższych latach.
 
Broszura przybliża sylwetki ewangelików takich jak: Samuel B. Linde – językoznawca, autor pierwszego Słownika Języka Polskiego, Emil Wedel – przemysłowiec i Oskar Kolberg – etnograf. Z protestantyzmem sympatyzowali także Jan Kochanowski – poeta, sekretarz królewski i Andrzej Frycz Modrzewski – pisarz. W połowie XVI wieku, tj. w czasach największej potęgi Rzeczpospolitej, ponad połowa posłów i senatorów była wyznania ewangelickiego.
 
W publikacji współcześni ewangelicy odpowiadają na pytania: „Co nas wyróżnia?” oraz „Czym dla mnie jest Kościół ewangelicki?”. Są wśród nich zarówno wypowiedzi osób duchownych jak i zaangażowanych parafian oraz znanych polskich ewangelików. Tak jak wypowiedź prawnika z Grodziska Mazowieckiego:  „Kościół luterański jest dla mnie przede wszystkim miejscem, w którym odnalazłem mojego Boga. Jest Kościołem, który nikogo nie odrzuca, nie odtrąca i nie potępia, lecz jest otwarty na każdego człowieka. Jest też społecznością, której ufam i w której zawsze mogę znaleźć oparcie.”
 
W broszurze można przeczytać m.in., że Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce był jednym ze współzałożycieli Światowej Federacji Luterańskiej i jako reprezentant regionu Europy Środkowo-Wschodniej współuczestniczy w jej pracach. Ponadto jest członkiem Światowej Rady Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich oraz Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie, jak też członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej.
 
Rzetelnie przygotowane zagadnienia, liczne kolorowe fotografie oraz atrakcyjny wygląd publikacji to niewątpliwe jej zalety. Dodatkowym atutem broszury jest tłumaczenie na język angielski, które pozwala dotrzeć do szerszej grupy czytelników. 
 
Osoby zainteresowane Kościołem, sympatycy chcący dowiedzieć się o nim czegoś więcej oraz zwiedzający rozsiane po całej Polsce kościoły otrzymują przystępną publikację informacyjną. 
 
Osobą koordynującą projekt ze strony Kancelarii Biskupa Kościoła była Anna Wrzesińska.
 
Zapraszamy do lektury!