english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

O niepodległości ekumenicznie

Wyznawcy różnych Kościołów dla Rzeczpospolitej

29.10.2018

W dniach 5-6 listopada w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie odbędzie się konferencja naukowa pt. O niepodległości ekumenicznie - wyznawcy różnych Kościołów dla Rzeczpospolitej. 


O niepodległości ekumenicznie

Swoje referaty podczas konferencji przedstawią między innymi prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika), Ewangelicy w II Rzeczpospolitej,  prof. dr hab. Tadeusz Stegner (Uniwersytet Gdański),  Józef Piłsudski: katolik, ewangelik, czy…?,  prof. dr hab. Juliusz Gardawski (Szkoła Główna Handlowa) O Biskupie Juliuszu Bursche. 

W panelu pt.:  Chrześcijanie różnych wyznań w Sejmie, Senacie i rządach Drugiej Rzeczpospolitej weźmie udział m.in. prof. dr hab. Andrzej Friszke (Polska Akademia Nauk), zaś w panelu pt.: Kapelani wyznań chrześcijańskich w Wojsku Polskim 1918-1939 wystąpi ks. mjr Tomasz Wigłasz (Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe). Wszystkie te wydarzenia wpisane są w program Lublin-miasto zgody religijnej w stulecie niepodległości 1918-2018.

Organizatorzy wydarzeń, wśród których jest Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lublinie, przygotowali publikację konferencji, którą będzie można nabyć już na początku listopada.  Więcej informacji o powyższych wydarzeniach można uzyskać na dołączonych plakatach lub na stronie www.lublin.luteranie.pl a także www.ekumenizmlublin.pl ".

Program