english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

O niepodległości na Mazurach

100. rocznica odzyskania Niepodległości u mazurskich ewangelików

19.11.2018

14 listopada w kościele ewangelicko-augsburskim w Olsztynie odbyły się uroczyste obchody 100. rocznicy odzyskania Niepodległości. 


O niepodległości na Mazurach

Uroczystości przygotowała diecezja mazurska oraz parafia w Olszynie. Obchody rozpoczęły się nabożeństwem w kościele w Olsztynie, podczas którego kazanie wygłosił Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec. 
 
Przypominając wydarzenia sprzed 100 lat, nawiązał do sytuacji jaka miała miejsce na Warmii i Mazurach oraz mówił o ludziach, na których wojna i zachodzące wokół zmiany wywarły znaczące piętno. Biskup Kościoła podkreślił, że „lud mazurski zawsze był związany z Bogiem i od czasów Reformacji z ewangelicyzmem. To tutaj powstawało gromadkarstwo, które pielęgnowało głęboką osobistą wiarę. Wiara pozwalała przetrwać najtrudniejsze czasy i największe zawieruchy”.
 
Bp Samiec zauważył, że „aby zabliźnić rany trzeba wiele dziesiątków lat, a i tak nie jest to proces, który do końca jest zamknięty. Dlatego obecnie, w tym miejscu, musimy pamiętać o tych, którzy włożyli wiele wysiłku w pojednanie pomiędzy narodami”. Biskup Kościoła przypomniał rolę jaką w procesie pojednania odegrały Kościoły Ewangelickie w Niemczech przez Memorandum Wschodnie oraz polscy biskupi rzymskokatoliccy, którzy w swoim liście stwierdzili: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Bp Samiec podkreślił, że „były to milowe kroki, w których nie interes sił politycznych, ale człowiek z jego potrzebami przebaczenia i pojednania oraz potrzebą poczucia bezpieczeństwa znalazł się na pierwszym miejscu”. 
 
W kazaniu wybrzmiał także niepokój o aktualną sytuację na świecie: „Żyjemy w czasach, gdy budzone są demony sprzed lat. Dzieje się tak nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Radykalizacja poglądów, mylenie patriotyzmu z nacjonalizmem, wykluczanie różnych mniejszości, naznaczanie jakichś grup gorszym sortem, to bardzo niebezpieczne tendencje”.  
 
Dlatego właśnie, jak podkreślił Biskup Kościoła, tak istotne jest dążenie do pokoju: „ Zadaniem chrześcijan jest niesienie pokoju tam, gdzie jest to możliwe. Nie możemy milczeć, gdy widzimy niepokojące objawy. To my musimy, przede wszystkim w naszych Kościołach, głosić Ewangelię, a jest ona Ewangelią miłości. Wskazuje na to, że wszyscy są równi: Bóg kocha wszystkich jednakowo. Nie ma dzieci „gorszego Boga”, nie ma ludzi gorszego gatunku, czy sortu. Powinniśmy w naszych lokalnych społecznościach zabierać głos w celu budowania, a nie burzenia. Dzisiaj szczególnie potrzebni są ludzie niosący pokój. Jako chrześcijanie wskazujemy, że jest możliwe pojednanie i przebaczenie. 
 
Nie możemy zamykać się w swoich kościołach, ale mamy iść i głosić aż po krańce ziemi. Jednak, aby nieść pokój tym rozchwianym społeczeństwom, należy mieć pokój w sobie. Chrystus powiedział nam, że nie znajdziemy pokoju w świecie, ale mamy Mu zaufać, bo to On daje pokój. Gdy poszukujemy pokoju, znajdziemy go w Jezusie. Dlatego, zanim wyjdziemy, by głosić ewangelie pokoju musimy wzmacniać relację ze swym Zbawicielem. Wtedy nie będziemy sami w naszym działaniu”.

Kończąc swoje rozważanie bp Samiec przypomniał, jak pownno się świętować odzyskanie niepodległości przez Polskę: „Świętujmy patrząc na Chrystusa i na nowo podejmując zadanie, które stawia przed nami. Tym zadaniem jest bycie solą ziemi i światłością świata. To my mamy głosić miłość i pokój. To my mamy wskazywać na naszego Pana jako źródło pokoju. Nie możemy więc być bezczynni, ale przemienieni przez Chrystusa mamy zmieniać świat”. 

Po nabożeństwie zebrani wysłuchali koncertu organowego w wykonaniu Bartosza Patryka Rzymana. Odbył się również wykład prof. Grzegorza Jasińskiego „Polak-Mazur-Ewangelik.

zdjęcia: diecezja mazurska