english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

O olędrach, diakonacie i szkutnictwie

Projekt Ewangelickiego Stowarzyszenia Kultury

02.10.2020
28 września 2020 r. odbyła się w Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku  konferencja naukowa, towarzysząca projektowi „Lokalne tradycje szkutnicze - budowa płaskodennej pychówki”, który jest realizowany przez Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury. 

O olędrach, diakonacie i szkutnictwie

Zaprezentowano pięć referatów. Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. Krzysztof Woźniak, wybitny znawca historii ewangelicyzmu w Polsce, opowiedział o pamiętanych na Kujawach i w powiecie aleksandrowskim olędrach  w wystąpieniu „Wierzby, wiatraki i żółty ser. Opowieść o osadnikach olęderskich”, a po nim temat podjęła doktorantka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, mgr Anna Seemann-Majorek wykładem „Ewangelickie diakonaty na obecnym obszarze Polski na przełomie XIX i XX wieku”. Było to o tyle istotne, że do Miechowic trafiły w 1945 roku m. in. sieroty z Aleksandrowa Kujawskiego i Ciechocinka, a pobliskich Grabiach działał tuż po I wojnie światowej jeden z „Domów dla bezdomnych”, prowadzony także przez diakonisy Ostoi Pokoju.

Po krótkiej przerwie i otwarciu wystawy fotograficznej skupiono się już na sprawach związanych stricte z żeglugą i szkutnictwem. Mgr Zbigniew Stasiak z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił omówienie „Czym pływano po Wiśle – przegląd podstawowych konstrukcji drewnianych łodzi wiślanych w oparciu o badania archeologiczne i etnograficzne”, mgr Aldona Nocna omówiła i przedstawiła „Opisy podróży Wisłą z Warszawy do Ciechocinka”, a na koniec szkutnik Tomasz Szczęsny skupił się na rzemiośle w referacie „Historia, budowa i sposób wykorzystania łodzi nieszawskiej”.

Dzień zakończył koncert piosenek Indivi-Duo. 

Wydarzenie zostało objęte patronatami honorowymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. 

Zadanie „Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020”.

zdjęcia 1, 3, 4, 5, 6, 7 - ® Artur Michalski
zdjęcie 2 - ® Lidia Kulpa