english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

O prawie do prywatności w Kościołach

Sympozjum w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

14.03.2018

W czwartek, 15 marca odbędzie się w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie sympozjum naukowe pt. Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych.


O prawie do prywatności w Kościołach

Prawo do prywatności znajduje rosnące zainteresowanie prawodawców i nauki prawa, ale także Kościołów i innych związków wyznaniowych. W ostatnich latach sądy administracyjne w Polsce miały okazję do określenia zasadniczych linii orzeczniczych w związku z obowiązującą już od 20 lat ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). 

Znacznie większym wyzwaniem może być dla Kościołów i innych związków wyznaniowych w naszym kraju rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które wejdzie w życie 25 maja 2018 r. Zgodnie z art. 91 tego aktu wspólnoty religijne, które na dzień wejścia w życie rozporządzenia nie będą stosowały szczegółowych zasad ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem oraz nie wprowadzą specjalnego organu nadzorczego w tym zakresie, będą podlegały kognicji publicznego organu nadzoru.

Celem sympozjum jest zaprezentowanie obecnych i planowanych rozwiązań prawnych, poglądów i doświadczeń różnych związków wyznaniowych w zakresie prawa do prywatności, jak również zagadnień związanych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Sympozjum stanowić będzie okazję do zaprezentowania referatów dotyczących tak aspektów historycznych tajemnicy spowiedzi i rozmów duszpasterskich czy prowadzenia ksiąg metrykalnych w przeszłości, jak również aktualnych zagadnień przetwarzania danych osobowych przez związki wyznaniowe oraz kolizji wolności sumienia i wyznania oraz prawa do prywatności – tak w Polsce, jak i z perspektywy unijnej i międzynarodowej.  

Organizatorami sympozjum są Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska Rada Ekumeniczna i Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego.

Sympozjum patronatem honorowym objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Cyfryzacji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Miejsce: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Miodowa 21c, 00-246 Warszawa

Początek sympozjum: godz. 10.30.

Program sympozjum link