english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

O Starym Testamencie

Konferencja naukowa w ChAT

18.04.2015

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie zorganizowała  14 kwietnia 2015 roku w Sali Synodalnej Centrum Luterańskiego konferencję naukową, zatytułowaną "Hermeneutyka chrześcijańskiej lektury Starego Testarent".


O Starym Testamencie

Przedmiotem konferencji była refleksja nad sposobami chrześcijańskiej lektury pierwszej części chrześcijańskiego kanonu, zarówno w aspekcie wewnątrz chrześcijańskim, jak i relacji do społeczności żydowskiej, dla której Biblia Hebrajska również posiada status kanoniczny.

 

Referenci starali się przybliżyć zagadnienia związane z taką lekturą. Postawiono pytania: Co warunkuje czy usprawiedliwia chrystologiczną lekturę Starego Testamentu? Jak funkcjonuje w niej Biblia Hebrajska do Septuaginty? Czy Holokaust ma lub może/powinien mieć wpływ na naszą teologiczną refleksję nad chrześcijańską lekturą Starego Testamentu?

 

Impulsem do dyskusji było również polskie wydanie przekładu Ch. Dohmen i G. Stemberger, "Hermeneutyka Biblii żydowskiej i Starego Testamentu".

 

W konferencji brali udział m.in. Rabin dr Gil Nativ, ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski oraz prof. KUL dr hab. Stefan Szymik.

 

więcej: www.chat.edu.pl