english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Obrady Synodu Diecezji Mazurskiej

Oświadczenie na 100. rocznicę niepodległości

03.03.2018
Podczas 3. sesji VI Synodu Diecezji Mazurskiej przyjęto oświadczenie z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Obrady Synodu Diecezji Mazurskiej


Synod Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP obradował dnia 3 marca 2018 r. w Mikołajkach. Obrady 3. sesji VI Synodu rozpoczęto od wspólnego nabożeństwa, podczas którego kazanie wygłosił nowy zwierzchnik diecezji bp Paweł Hause. W swoim kazaniu podkreślił on rolę świadectwa wiary w życiu Kościoła. W czasie nabożeństwa w sposób szczególny wspomniano śp. ks. Franciszka Czudka, wieloletniego i zasłużonego proboszcza parafii w Mikołajkach, zmarłego przed kilkoma dniami.

Wiosenna sesja Synodu poświęcona była przede wszystkim sprawom budżetowym. Na początku obrad w gronie członków synodu diecezji powitano ks. Łukasza Stachelka (nowego proboszcza parafii w Olsztynie), który złożył ślubowanie. Wysłuchano sprawozdania finansowego oraz merytorycznego z życia diecezji i duszpasterstw środowiskowych. Odczytano także informację kapelanów EDW oraz Straży Granicznej. Synod udzielił Radzie Diecezjalnej absolutorium. W kolejnej części przyjęto preliminarz na rok bieżący.

Synod, nawiązując do ogólnokościelnej debaty, dyskutował na temat konfirmacji w oparciu o przygotowane referaty ks. radcy Tomasza Wigłasza oraz ks. Krystiana Borkowskiego.

Na wniosek zwierzchnika diecezji, Synod powołał rzecznika prasowego diecezji, którym został  ks. Wojciech Płoszek.

Istotną częścią obrad było również głosowanie nad przyjęciem okolicznościowego oświadczenia na 100-lecie odzyskania niepodległości oraz Rok Świadectwa Kościoła.

Tekst oświadczenia:OŚWIADCZENIE
SYNODU DIECEZJI MAZURSKIEJ
KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W POLSCE
Z OKAZJI 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
Mikołajki, 3 marca 2018r.
W 2018 r. obchodzimy w Polsce niezwykle ważną, setną, rocznicę odzyskania niepodległości. Rocznice, takie jak ta, napełniają nas dumą i dają sposobność do świętowania tego, co najlepsze w historii Rzeczpospolitej. Pozwalają uczcić i upamiętnić wszystkich tych, którzy przez wieki poświęcali swoje życie, wolność i dobrobyt w służbie Ojczyźnie, czyli swoim bliźnim. Powinny być jednak również bodźcem do refleksji nad teraźniejszością i przyszłością Narodu. W tym do zastanowienia się nad modelem współczesnego patriotyzmu i wizją społeczeństwa obywatelskiego na miarę XXI w.

Dlatego my, ewangelicy, członkowie Synodu Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, wyrażamy swój zdecydowany i stanowczy sprzeciw wobec wszelkich form rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu, nacjonalizmu i wszelkich ideologii mających u podstaw nienawiść i pogardę dla drugiego człowieka.

Jako spadkobiercy pięciowiekowej tradycji mazurskiego ewangelicyzmu w przeszłości wiele wycierpieliśmy za wierność swojej ewangelickiej wierze oraz językowi polskiemu ukształtowanemu w dobie i dzięki Reformacji (by wspomnieć tylko Stanisława Murzynowskiego, ks. Gustawa Gizewiusza, ks. Krzysztofa Mrongowiusza, czy Michała Kajkę). Nasi przodkowie cierpieli przez to prześladowania za czasów pruskiej germanizacji, a potem w czasie komunizmu, gdy traktowano ich jako obcych na własnej ziemi. Dlatego tym bardziej bliski jest nam los mniejszości narodowych, etnicznych czy religijnych, które z uwagi na swoją odrębność i przywiązanie do tradycji spotykają się z nieprzyjemnościami i pogardą.

Z obawą obserwujemy nasilające się ataki na tle rasowym i budzące się demony nienawiści. Także i nasza mazurska ziemia nie jest od nich wolna. To tu doszło do ataków na społeczność muzułmańską (Ełk), zbezczeszczenia kaplicy ewangelickiej (Biała Piska), próby zorganizowania koncertu zespołów związanych z ideologią nazistowską (Ostróda), oraz marszu środowisk skrajnie prawicowych (Hajnówka).

Jako ewangelicy, w pierwszej kolejności miarą naszego życia i postępowania czynimy Pismo Święte. To zaś jest w tej kwestii bardzo jasne i czytelne. Poczynając od największego z przykazań – miłości Boga i obejmującej wszystkich ludzi miłości bliźniego, po słowa Jezusa: „miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują” (Mt 5, 44), dlatego odrzucamy postawy nacjonalistyczne jako sprzeczne z Pismem Świętym. Wiara chrześcijańska stawia w centrum osobę Syna Bożego - Jezusa Chrystusa, pozbawiając ważności podziały społeczne – stworzone i podsycane przez grzesznych ludzi: Nie masz Żyda ani Greka (…) albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie (Ga 3,28)"

Chcemy, aby w naszym Kraju – w naszym wspólnym domu – wszyscy, niezależnie od pochodzenia, religii i wyznawanych poglądów, mogli bezpiecznie żyć i pracować budując w ten sposób silne i dostatnie państwo. Tak, jak czyniliśmy to od wieków udzielając schronienia cierpiącym prześladowania, a nasi przodkowie stworzyli pierwszy w historii dokument gwarantujący (od luterańskich Prus przez katolickie Mazowsze po prawosławną Ruś) pokój między religiami. Akt ten zwany Konfederacją Warszawską był nie tylko ukoronowaniem złotego wieku polskiej tolerancji, ale i dał podwaliny pod budowę społeczeństwa obywatelskiego, bogatego w różnorodności.

W naszych modlitwach powierzamy Bogu przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych i światopoglądowych, którzy doświadczyli nieprzyjemności czy prześladowań i zgodnie z Chrystusowym poleceniem otwieramy przed nimi swoje domy i kościoły. „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście.” (Mt 25,40)

(-)
Synod Diecezji Mazurskiej
Kościoła Ewangelickiego-Augsburskiego w Polsce