english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Obrady Synodu Kościoła

Warszawa, kościół Św. Trójcy i Centrum Luterańskie

05.04.2013

W Warszawie, w piątkowe popołudnie (05.04) rozpoczęła się wiosenna sesja Synodu Kościoła.


Obrady Synodu Kościoła

Sesja rozpoczęła się od nabożeństwa z Komunią Świętą w kościele Św. Trójcy. Kazanie wygłosił zwierzchnik Kościoła, bp Jerzy Samiec, któremu w liturgii towarzyszyli ks. prezes Grzegorz Giemza, ks. radca Piotr Gaś i ks. Adam Malina.

    

Na początku obrad ks. Grzegorz Giemza złożył w imieniu całego Synodu życzenia Bożego błogosławieństwa Biskupowi Kościoła, ks. Jerzemu Samcowi z okazji 50. rocznicy urodzin.

 

Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniej sesji i przyjęciu porządku obrad rozpoczęto jego realizację. Jako pierwszy głos zabrał prezes Synodu Kościoła, ks. Grzegorz Giemza. Przedstawił on zasadnicze tematy, którymi zajmowała się Rada Synodalna w czasie między sesjami Synodu. Podał też propozycje harmonogramu prac nad różnymi zagadnieniami, którymi zajmował się Synod, a które nie zostały dotychczas zakończone. Sprawozdanie Prezesa Synodu zostało przyjęte w głosowaniu przez Synod.

 

W kolejnym punkcie porządku bp Jerzy Samiec rozpoczął przedstawienie swojego sprawozdania z życia Kościoła. W długim przemówieniu Biskup Kościoła przedstawił najważniejsze zagadnienia z życia Kościoła, jego radości i bolączki. Wyraził też swój zdecydowany sprzeciw wobec ataków prowadzonych przeciw niektórym członkom władz Kościoła, szczególnie w internecie, w których zarzuca się im współpracę ze służbą bezpieczeństwa PRL. Biskup przypomniał historię i zasady lustracji w Kościele luterańskim, która toczy się od 2007 roku. Przeprosił też w imieniu władz Kościoła wszystkie osoby, które są niesprawiedliwie trakowane w mediach, książkach, internecie. Podkreślił, że jest to szczególnie bolesne i niegodne, gdy czynią to współwyznawcy. Po wystąpieniu Biskupa Kościoła głos zabrało kilku synodałów, którzy podzielili się swoimi refleksjami nad lustracją w Kościele. W głosowaniu nad przyjęciem sprawozdania Biskupa uczestniczyło 60 synodałów. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

 

Prezes Synodu Kościoła wspomniał następnie byłego wiceprezesa Rady Synodalnej, członka Konsystorza i długoletniego synodała, Karola Cieślara, który zmarł 3 kwietnia br. Jego pogrzeb odbędzie się w czwartek, 11 kwietnia o 13.00 z kościoła Zbawiciela w Bielsku-Białej (więcej: Informacja). Ostatnim punktem piątkowego porządku obrad była modlitwa i rozważanie, przygotowane przez Józefa Króla. Zgodnie z decyzją Rady Synodalnej w czasie trwającej sesji synodalnej tematyka wszystkich rozważań koncentruje się wokół cyklu "Reformatorzy świadczą o Bogu". Tematem piątkowego rozważania była postać Filipa Melanchtona.

   

zdjęcia: ks. Jerzy Below, Zwiastun Ewangelicki