english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Obrady Synodu w Katowicach

Odbyła się 2. sesja Synodu Kościoła XIV kadencji

09.10.2017

Synod Kościoła XIV kadencji obradował w dniach 6-8 października w Katowicach.


Obrady Synodu w Katowicach

W drugim dniu jesiennej sesji XIV Synodu Kościoła obrady rozpoczęto od wysłuchania i przyjęcia sprawozdania merytorycznego Konsystorza. W części referatowo-dyskusyjnej tematem przewodnim była konfirmacja. Zostały wygłoszone dwa referaty: dr. Jerzego Sojki pt.: „Konfirmacja a luterańska tożsamość (w świetle ksiąg wyznaniowych)” oraz prof. dr. hab. Zenona Gajdzicy pt.: „Dojrzałość współczesnej młodzieży”. Odbyła się także dyskusja panelowa na temat konfirmacji z udziałem referentów, bp. Adriana Korczago, dk. Ewy Below, Aleksandry Trybuś-Cieślar, ks. radcy Janusza Staszczaka i ks. Tomasza Wigłasza, prowadzona przez ks. radcę Waldemara Szajthauera.

Poruszano kwestię przesunięcia wieku konfirmacji oraz sprawę rozdzielenia momentu pierwszego przystąpienia do Sakramentu Ołtarza od konfirmacji. Dr Jerzy Sojka przypomniał jakie jest znaczenie sakramentu Chrztu Św. Chrzest jest wyposażeniem na całe życie. Nie jest to element biografii, lecz konstytuuje całe życie chrześcijanina. Codziennie warto ciągle na nowo do niego wracać. Chrzest wg Lutra aktualizuje się w codziennym życiu chrześcijanina. Konfirmacja nawiązuje do Chrztu, nie jest jednak ani jego uzupełnieniem, ani dopełnieniem. Samo uprawnienie do przystępowania do sakramentu Wieczerzy Pańskiej wynika bowiem z Chrztu. Synod będzie kontynuował dyskusje nad kwestią rozwiązań dotyczących przygotowania i dopuszczenie młodzieży do konfirmacji z uwzględnieniem programu nauczania religii i podstawy programowej nauczania kościelnego, a wyniki prac zostaną przedstawione na jesiennej sesji Synodu Kościoła.

Po południu synodałowie wzięli udział w Gali Reformacyjnej, która odbywała się w sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, gdzie wręczono „Śląskie Szmaragdy”, nagrody przyznawane przez Diecezję Katowicką Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP wybitnym przedstawicielom Śląska za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ekumenizmu, tolerancji, pojednania między narodami i integracji europejskiej.

W niedzielę Synod zebrał się na obrady po raz ostatni w jesiennej sesji. Spotkały się i ukonstytuowały komisje synodalne. Synodałowie wzięli udział w nabożeństwie w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach. Kazanie wygłosił ks. dr Adam Malina, prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W swoim kazaniu przypomniał znaczenie słów „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” (Hbr 13,8).

Podczas nabożeństwa w modlitwie podziękowano również za remont organów, a Klaudia Camilla Twardzik przygotowała mały koncert. W ostatniej części obrad pracowano na zgłoszonymi wnioskami.

Synod Kościoła uchwalił rok 2018 Rokiem Świadectwa Kościoła.

zdj. UMK/M.Malina, B.Michalek