english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Obywatelka świata i cel ekumenizmu

O Reformacji na synodzie VELKD

03.11.2012

Reformacja – jej sens i ekumeniczny wymiar były głównymi tematami Synodu Generalnego Zjednoczonego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Niemiec (VELKD), który zakończy się 6 listopada w Timmendorfer Strand. Specjalnymi gośćmi synodu byli: kardynał Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, oraz ks. dr Martin Junge, sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej.


Obywatelka świata i cel ekumenizmu

Obrady rozpoczęło wystąpienie prezesa Synodu prof. Wilfireda Hartmanna oraz modlitwa, którą poprowadził ks. Christian Lehnert z Instytutu Liturgicznego VELKD.

 

Drugiego dnia obrad bp Kirsten Fehrs z Lubeki przewodniczyła ekumenicznemu nabożeństwu Słowa Bożego, podczas którego odbyła się uroczystość wspomnienia sakramentu Chrztu Świętego. Teologia i znaczenie Sakramentu Chrztu Świętego w życiu Kościoła, również w aspekcie ekumenicznym, była kluczowym tematem VELKD w 2011 roku. Podczas nabożeństwa ekumenicznego biskup Fehrs ramię w ramię z kardynałem Kochem, a także innymi duchownymi udzielała błogosławieństwa, czyniąc wodą znak krzyża na czole jako symbolu nierozerwalnego przymierza z Bogiem, a także sakramentu jedności wszystkich wyznawców Chrystusa.

 

Synodałowie wysłuchali sprawozdań biskupa Kościoła, ks. Gerharda Ulricha, a także pozdrowień od gości ekumenicznych, w tym od abp. Wernera Thissena, arcybiskupa-metropolity Hamburga Kościoła rzymskokatolickiego, oraz ks. superintendenta Uwe Onnena z Kościoła metodystycznego. Obecni byli również przedstawiciele Kościołów luterańskich z Indii, Chile oraz Łotwy.

 

Obywatelka świata

Synodałowie wysłuchali referatu ks. dr. Martina Junge, sekretarza generalnego ŚFL, który podkreślił, że Reformacja stała się obywatelką świata. – Reformacja luterańska jest dziś globalnym i policentrycznym fenomenem o najróżniejszym ukształtowaniu i formach wyrazu – dodał. Pastor Junge zaznaczył, że idee luterańskiej reformacji doskonale zaaklimatyzowały się w różnych uwarunkowaniach społeczno-kulturowych, ukazując nie tylko uniwersalne przesłanie Ewangelii, ale również zdolność inkulturacji luteranizmu.

 

Reformacja i Tradycja

Z ogromnym zainteresowaniem oczekiwane było wystąpienie kardynała Kurta Kocha, którego poproszono o referat, dotyczący związku Reformacji i Tradycji z perspektywy rzymskokatolickiej. - Historia pokazuje, że wykształciły się jednostronne kierunki rozwoju. W Kościele katolickim tradycja apostolska coraz mocniej skoncentrowała się i zawęziła się na sukcesji apostolskiej, postrzeganej coraz bardziej formalnie, podczas gdy w tradycji reformacyjnej coraz mocniej akcentowano zasadniczą podporządkowanie Kościoła Ewangelii, aby w końcu utożsamić sukcesję z Ewangelią – zdiagnozował kardynał Kurt Koch.

 

Hierarcha przytaczając myśl ewangelickiego teologa, prof. Wolfharta Pannenberga, stwierdził, że biorąc pod uwagę autentyczny zamiar reformatorów odnowienia Kościoła, a nie tworzenia nowego organizmu kościelnego, należałoby uznać, że powstanie luterańskich i reformowanych Kościołów oznacza nie tyle powodzenie, co porażkę reformacji. Koch dodał jednak, że ocena taka oznacza jednocześnie, że Reformacja pozostaje niedokończona i tylko tak może być postrzegana. – W ruchu ekumenicznym chodzi właśnie o to, co nie udało się w XVI wieku, a więc o powodzenie Reformacji w sensie ewangelicznej odnowy uniwersalnego Kościoła – podsumował hierarcha. Kardynał Koch wskazał ponadto na różnice, szanse i problemy związane z różnym pojmowaniem sukcesji i tradycji apostolskiej, a także relacji między Tradycją a Pismem.

 

Po referacie kardynała Kocha bawarski biskup Heinrich Bedford-Strohm zapytał, czy także i Kościół rzymskokatolicki nie powinien się w drodze do jedności kościelnej reformować i wyjść naprzeciw Kościołom ewangelickim.

 

Synodałowie wysłuchali również referatu prof. Bernda Oberdorfera z Augsburga, który omówił związek między Reformacją a współczesnymi koncepcjami wolności.

 

Raport ekumeniczny

Tradycyjnie synodałowie wysłuchali raportu pełnomocnika VELKD ds. dialogu z Kościołem rzymskokatolickim, którym od niedawna jest ks. bp Friedrich Weber z Brunszwiku. Mówiąc o zbliżającym się jubileuszu Reformacyjnym bp Weber wskazał na trudności związane ze wspólnymi obchodami. Przyznał, że nie jest wspólne świętowanie 500-lecia Reformacji ze względu na zastrzeżenia katolików, podobnie jak i w pełni luteranie nie świętują ważnej dla katolików rocznicy Soboru Watykańskiego II. – Obydwa jubileusze nie są ekumenicznymi wydarzeniami, a jednak obydwa Kościoły są za nie odpowiedzialne. Wspólnie mamy obowiązek nadać tym rocznicom wymiar ekumeniczny.

 

Weber wskazał również na doskonale rozwijającą się współpracę ekumeniczną między luteranami i katolikami w tych miejscowościach, w których żaden z Kościołów nie może zapewnić cotygodniowych nabożeństw ze względu na trudności kadrowe. Biskup omówił modelową współpracę ekumeniczną między Ewangelicko-Luterańskim Kościołem Hanoweru a rzymskokatolicką diecezją Hildesheim, na terenie których świeccy inicjują nabożeństwa ekumeniczne Słowa Bożego w sytuacji, gdy niemożliwe jest zorganizowanie tradycyjnego nabożeństwa – rzymskokatolickiego lub ewangelickiego.

 

Bezpośrednio po zakończeniu obrad Synodu VELKD 6 listopada rozpocznie się Synod Ewangelickiego Kościoła Niemiec (EKD), w skład którego wchodzi VELKD. Praktyka „zazębienia” posiedzeń synodów różnych, ewangelickich struktur kościelnych istnieje od 2005 roku.

 

Dariusz Bruncz, ekumenizm.pl

 

Czytaj więcej: O Synodzie na stronach VELKD (w jęz. niemieckim): VELKD

Fotografie: VELKD