english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Od nowa

Jesienna Konferencja dla Kobiet

23.10.2017

Zapraszamy na Jesienną Konferencję dla Kobiet – 11 listopada w godz. 10.00–13.00 – w kościele Eben-Ezer w Dzięgielowie. Mottem spotkania są słowa: „I dam wam serce nowe i ducha nowego” z Ez 36,26.


Od nowa

W programie:


- wykład diakon Aleksandry Błahut-Kowalczyk – „Odnowa w Bogu”. Werset przewodni wykładu: „Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie” Psalm 51,12. Motto: „Nasze życie nie jest pobożnością, ale stawaniem się pobożnym; nie jest zdrowiem, ale zdrowieniem; nie jest spokojem, ale ćwiczeniem. Jeszcze nie jesteśmy, ale staniemy się!” Marcin Luter
Jak rozumiem duchową odnowę? Kto jest moim biblijnym wzorem odnowy? Jak uczyć się tego na co dzień?
Aleksandra Błahut-Kowalczyk – teolog luterański, diakon w Kościele Ewangelicko-Augsburskim; zajmuje się publicystyką, pracą w radiu i wśród kobiet.

 

- wykład Marioli Fenger – „Codziennie od nowa”. Co to znaczy zmienić nawyki? Czy to jest możliwe? Ruch czy bezruch? Skąd czerpać motywację? Druga i… kolejna szansa, dana sobie samej i innym?
Mariola Fenger – pracownik Centrum Misji i Ewangelizacji; mama, teściowa i babcia; doradca rodzinny, prowadzi spotkania biblijne dla kobiet i – wspólnie z mężem – spotkania dla małżeństw, o swojej pracy informują na blogu dorosli.blogspot.com.

 

- wspólny śpiew

- rozmowy

- stoisko księgarni „Warto”

- kawa i ciasto

 

Organizatorzy: Parafia ewangelicka w Dzięgielowie i Centrum Misji i Ewangelizacji oraz diecezja katowicka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

 

Zapraszaj inne kobiety, one też mogą zrobić coś od nowa!
plakat JPG
plakat PDF