english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Odwołana sesja Synodu Diecezji Pom.-Wlk.

List i apel bp. prof. Marcina Hintza

12.03.2020

Wiosenna sesja Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej odwołana - list i apel bp. Hintza


Odwołana sesja Synodu Diecezji Pom.-Wlk.

W trosce o bezpieczeństwo i zgonie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, w związku z epidemią koronawirusa w Polsce, władze Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej zadecydowały odwołać wiosenną sesję Synodu diecezjalnego zaplanowaną w dniach 13-14 marca w Toruniu.

Poniżej zamieszczamy list zwierzchnika diecezji, bpa Marcina Hintza, skierowany do Synodałów oraz wiernych diecezji:

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Chrystusie Panu, Czcigodni Członkowie Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej,
 
Po całym dniu konsultacji i rozmów, obserwując zmieniającą się sytuację epidemiologiczną w kraju, Rada Diecezjalna podjęła jednomyślną decyzję o odwołaniu obrad Synodu w Toruniu.

Bardzo nam zależało, by Synod się odbył, ale w poczuciu odpowiedzialności, podjęliśmy decyzję o jego odwołaniu. Znajdujemy się w wyjątkowej sytuacji, w ostatnich dziesięcioleciach praktycznie bez precedensu, która ma już ogromny wpływ na światową gospodarkę, ale nade wszystko na indywidualny los wielu osób.

Chcemy, o ile to możliwe, przyczynić się do minimalizacji pandemii koronawirusa - jak zostało to dzisiaj już wprost określone przez WHO.

Mieliśmy świadomość, że Synod powinien się ze względów prawnych odbyć, stąd podjęte przez nas w ostatnich dniach działania. Poprosiłem również kilkukrotnie o pomoc Biskupa Kościoła w tej sprawie, który będzie rekomendował Konsystorzowi przyjęcie naszego Sprawozdania Finansowego i Preliminarza przyjętych przez Radę Diecezjalną i Komisję Rewizyjną. Niestety, dokumenty finansowe mają charakter poufny, stąd przyjęliśmy do procedowania wypracowaną powyżej formułę. Wszystkie pozostałe sprawozdania zostaną Państwu rozesłane.

Wszystkich parafian z terenu diecezji pomorsko-wielkopolskiej bardzo proszę o spokój oraz o modlitwę. Proszę o nie branie udziału w spotkaniach publicznych, unikanie skupisk dużej liczby osób. Najlepiej zostańmy przez jakiś czas w naszych domach i potraktujmy to jako możliwość nadrobienia naszych lektur, czas na dialog ze Słowem Bożym oraz czas dla Rodziny.

Prośmy Boga o pokój dla świata, pokój dla naszej Ojczyzny, Jego Błogosławieństwo dla naszych miast i wiosek. Pozostaję w modlitwie i mam nadzieję, że wkrótce będzie nam dane się spotkać na wielu radosnych uroczystościach.

Wasz w Chrystusie, bp Marcin Hintz