english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Odznaka PTTK Szlakiem protestantyzmu

Pomysł na wakacyjne wędrówki!

08.06.2017

Do obchodów 500-lecia Reformacji dołączyło się Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK), ustanawiając Odznakę Krajoznawczą „Szlakiem protestantyzmu w Polsce”. 


Odznaka PTTK Szlakiem protestantyzmu

Patronat nad tym przedsięwzięciem objął Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. Jerzy Samiec.

Celem systemu odznak PTTK jest zachęcanie do uprawiania turystyki i poznawania dziedzictwa kulturowego oraz walorów przyrodniczych Polski. Odznaka „Szlakiem protestantyzmu w Polsce” skupia się na dorobku Kościołów protestanckich na terenie dzisiejszej Polski, ich dziedzictwie materialnym, wkładzie w kulturę narodową i związanych z nimi wybitnych postaciach.

Od ustanowienia Odznaki minęło już półtora roku i dziś cieszy się niemałym zainteresowaniem. Zdobyło ją już niemal dwieście osób z całej Polski, a nawet z zagranicy. Nadano nawet jedną odznakę w stopniu złotym, co oznacza, że jej zdobywca odwiedził minimum sto obiektów krajoznawczych.

Odznakę może zdobywać tak początkujący, jak i doświadczony turysta. Pierwszy stopień odznaki można zdobyć w swojej okolicy, na wycieczce rodzinnej czy parafialnej. Kolejne stopnie zachęcają do poznawania kolejnych regionów Polski z całą ich specyfiką i różnorodnością. Lista miejsc obowiązkowych do zwiedzenia przeprowadza turystę przez różne epoki historyczne, style architektoniczne, rodzaje obiektów krajoznawczych; przez różne wyznania i denominacje, narodowości i tradycje.

Dodatkowo w Regulaminie odznaki punktowane jest założenie i wypełnienie profilu w serwisie internetowym „Nasza Historia” historia.luter2017.pl.

Odznakę weryfikuje i przyznaje zespół weryfikacyjny Komisji Krajoznawczej i Opieki nad Zabytkami Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie. Inicjatorem odznaki i autorem regulaminu jest Marcin Tysler.

Regulamin dostępny jest na stronie PTTK: link

tekst: Marcin Tysler