english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Oferta pracy w warszawskiej parafii

Poszukiwana osoba na stanowisko dyrektora kancelarii

08.02.2018

Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy w Warszawie podjęła decyzję o utworzeniu w Kancelarii parafialnej stanowiska Dyrektora Kancelarii.


Oferta pracy w warszawskiej parafii

Intencją Rady jest powierzenie wybranej osobie bezpośredniego kierowania zespołem osób zatrudnionych w Parafii odpowiedzialnych m.in. za sprawy:

- nieruchomościowe

- cmentarza

- finansowe

- prawne i administracyjne

- inwestycje

- PR i relacje Parafii z instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

 

Rosnąca szybko liczba spraw prowadzonych w Parafii o znacznej skali odpowiedzialności wymaga poświęcenia im czasu w pełnym wymiarze etatu i niezbędnych kwalifikacji. Pozwoli to na efektywne prowadzenie spraw Parafii i jednocześnie umożliwi duchownym zatrudnionym w Parafii większą koncentrację na kwestiach duszpasterskich.

 

Prezydium Rady Parafialnej podjęło decyzję o ogłoszeniu konkursu otwartego na wybór osoby, której zostanie powierzona funkcja Dyrektora Kancelarii. Od potencjalnych kandydatów oczekujemy:

- przynależności do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce

- wykształcenia wyższego

- co najmniej 10-letniego stażu pracy, w tym na stanowiskach kierowniczych

- znajomości języka angielskiego, przy czym mile widziana będzie również znajomość języka niemieckiego.

 

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o przesłanie CV bezpośrednio na adres mailowy ks. proboszcza Piotra Gasia: piotr.gas@luteranie.pl do dnia 24 lutego 2018 r. włącznie.