english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ogólnopolska Konferencja Duchownych

Mikołajki 2015

05.07.2015

W Mikołajkach zakończyła się Ogólnopolska Konferencja Duchownych Kościoła ewangelickiego. Tematem "Kościół jutra w wymiarze praktycznym" zajmowano się m.in. w grupach dyskusyjnych.


Ogólnopolska Konferencja Duchownych

Coroczna Konferencja Duchownych odbyła się w dniach od 29 czerwca do 1 lipca 2015 roku i zgromadziła duchownych: diakonów, księży i biskupów z terenu całego kraju.

 

Zajmowano się tematyką związaną z ogłoszonym Rokiem Kościoła 2016. Konferencja gościła również dyrektora Biura Dozoru Elektronicznego CZSW oraz przedstawiciela Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

 

W nabożeństwie inaugurującym konferencję zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej, bp Waldemar Pytel, nawiązując do tekstu z księgi proroka Izajasza przypomniał, że Chrystus jest stróżem swojego Kościoła, a duchowni są powołani by strzec skarbu Ewangelii. "To również od naszej wiary, zaangażowania, jakości naszej służby, postawy, a przede wszystkim miłości do Kościoła zależy jak będzie wyglądało jego jutro" - powiedział bp Pytel.

 

Temat, który zaprezentował gen. Paweł Nasiłowski, dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego CZSW dotyczył zagadnień systemu penitencjarnego w Polsce. Gość konferencji opowiedział o kwestii kary nieizolacyjnej w formie nieodpłatnej pracy, wykonywanej na rzecz dobra publicznego we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami. Wspomniał o roli jaką mogą odgrywać parafie oraz ośrodki diakonijne w procesie wspierania osób, które złamały prawo, a którym dano możliwość zrewidowania swoich błędów w formie pracy nieodpłatnej.

 

Przekaz, który w ten sposób powstaje nawiązuje do idei chrześcijaństwa, idei pojednania i przebaczenia. Osoby, które podejmują pracę nieodpłatną zamiast odbywania kary więzienia, mają możliwość wejścia w nowe środowisko, obserwowania życia danej wspólnoty, ale także otrzymania istotnych duchowych wartości.

 

Ważną część konferencji stanowiły rozmowy na temat praktycznego wymiaru Kościoła, które odbyły się w siedmiu grupach tematycznych. Każdy z warsztatów odbywał się trzykrotnie, by można było uczestniczyć w kilku grupach i mieć możliwość wyrażenia swojego zdania.

 

Zgromadzeni w Mikołajkach duchowni dyskutowali nad sakramentami Chrztu św. i Wieczerzy Pańskiej, kwestią nauki konfirmacyjnej, praktyk ślubu i pogrzebu, oczekiwań względem duchownych oraz solidarności między duchownymi. Grupy tematyczne były doskonałą okazją do wymiany poglądów, dzielenia się swoimi doświadczeniami, poznawania specyfiki danych parafii i diecezji oraz szukania praktycznych sposobów rozwiązywania problemów.

 

Odbyły się również wybory Zarządu Stowarzyszenia Księży i Katechetów. Na stanowisko prezesa został ponownie wybrany ks. Władysław Wantulok. W skład Zarządu weszli: ks. Henryk Reske, ks. Leszek Czyż, ks. Waldemar Szajthauer, ks. Zdzisław Sztwiertnia, ks. Bartosz Cieślar oraz ks. Wojciech Pracki. Gośćmi konferencji byli przedstawiciele Stowarzyszenia Duchownych z Turyngii.

 

Podczas konferencji była także możliwość wysłuchania prezentacji dotyczącej praktycznych wskazówek w jaki sposób odnajdywać i kompletować dokumenty w archiwach państwowych, które przekazała dr Anna Laszuk z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

 

W końcowej części spotkania miała miejsce dyskusja na temat ordynacji kobiet na księży. Zwierzchnik Kościoła, bp Jerzy Samiec w swoim wystąpieniu wprowadzającym do dyskusji przypomniał jaki był dotąd przebieg dyskusji na temat ordynacji kobiet w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce oraz przedstawił planowane kroki związane z głosowaniem na wiosennej sesji Synodu Kościoła w 2016 roku.

 

Biskup Kościoła powtórzył jakie przeszkody były podnoszone dotychczas w dyskusji i zapewnił, że na jesiennej sesji Synodu Kościoła będzie chciał zaproponować praktyczne rozwiązania kwestii, które wzbudzają wątpliwości. Podkreślił, że niezwykle istotne jest to, w jaki sposób będzie prowadzona dyskusja. Dlatego rozmawiając na temat ordynacji kobiet należy pamiętać o tym, że wierni i duchowni są braćmi i siostrami, którzy tworzą jeden Kościół, który się zmienia i rozwija oraz stoi przed ważnymi decyzjami.

 

W dyskusji duchowni wyrażali zarówno swoje wątpliwości związane z ordynacją kobiet (na przykład dotyczące zagadnień teologicznych, ale też rozwiązań socjalnych), jak i wyrażali poparcie dla tej idei podkreślając jej pozytywne aspekty. Ta część spotkania została przedłużona z uwagi na zainteresowanie tematem i dużą ilością osób, które chciały zabrać głos w dyskusji.

 

Kończąc konferencję bp Jerzy Samiec w modlitwie prosił Boga o błogosławieństwo Boże i prowadzenie dla Kościoła, jego duchownych i wiernych we wszelkich dyskusjach i działaniach.

 

Następna OKD będzie miała miejsce w dniach od 27 do 29 czerwca 2016 roku w Wiśle Jaworniku. 

 

BIK, zdjęcie: ks. Jerzy Below, Zwiastun Ewangelicki