english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

OKD w Mikołajkach

Ogólnopolska Konferencja Duchownych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

29.06.2015

W dniach 29 czerwca - 1 lipca 2015 roku, w ośrodku parafialnym w Mikołajkach odbyła się coroczna Ogólnopolska Konferencja Duchownych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polce.


OKD w Mikołajkach

Tematyka tegorocznej konferencji: "Kościół jutra w wymiarze praktycznym" jest związana z Rokiem Kościoła. Zagadnieniem tym Kościół będzie się zajmował w roku 2016.

 

 

W nabożeństwie inaugurującym konferencję Biskup Diecezji Wrocławskiej, ks. Waldemar Pytel, nawiązując do tekstu z księgi proroka Izajasza przypomniał, że Chrystus jest stróżem swojego Kościoła, a duchowni są powołani by strzec skarbu Ewangelii. "To również od naszej wiary, zaangażowania, jakości naszej służby, postawy, a przede wszystkim miłości do Kościoła zależy jak będzie wyglądało jego jutro" - powiedział bp Pytel.

 

 

Pierwszy temat, który zaprezentował gen. Paweł Nasiłowski, dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego CZSW dotyczył zagadnień systemu penitencjarnego w Polsce, w świetle przepisów nowego kodeksu karnego. Gość konferencji opowiedział o kwestii kary nieizolacyjnej w formie nieodpłatnej pracy, wykonywanej na rzecz dobra publicznego we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami. Wspomniał o roli jaką mogą odgrywać parafie oraz ośrodki diakonijne w procesie wspierania osób, które złamały prawo, a którym dano możliwość zrewidowania swoich błędów w formie pracy nieodpłatnej.

 

Przekaz, który w ten sposób powstaje nawiązuje do idei chrześcijaństwa, idei pojednania i przebaczenia. Osoby, które podejmują pracę nieodpłatną zamiast odbywania kary więzienia, mają możliwość wejścia w nowe środowisko, obserwowania życia danej wspólnoty, ale także otrzymania istotnych duchowych wartości.

 

Ważną część konferencji stanowiły rozmowy na temat praktycznego wymiaru Kościoła, które odbyły się w siedmiu grupach tematycznych. Każdy z warsztatów odbywał się trzykrotnie, by można było uczestniczyć w kilku grupach i mieć możliwość wyrażenia swojego zdania. Wprowadzenia do tematu "Kościół jutra w wymiarze praktycznym” dokonał ks. dr Adrian Korczago. Zgromadzeni w Mikołajkach duchowni dyskutowali nad sakramentami Chrztu św. i Wieczerzy Pańskiej, kwestią nauki konfirmacyjnej, praktyk ślubu i pogrzebu, oczekiwań względem duchownych oraz solidarności między duchownymi. Grupy tematyczne były doskonałą okazją do wymiany poglądów, dzielenia się swoimi doświadczeniami, poznawania specyfiki danych parafii i diecezji oraz szukania praktycznych sposobów rozwiązywania problemów.

 

Odbyły się również wybory Zarządu Stowarzyszenia Księży i Katechetów. Na stanowisko prezesa został ponownie wybrany ks. Władysław Wantulok. W skład Zarządu weszli: ks. Henryk Reske, ks. Leszek Czyż, ks. Waldemar Szajthauer, ks. Zdzisław Sztwiertnia, ks. Bartosz Cieślar oraz ks. Wojciech Pracki. Gośćmi konferencji byli przedstawiciele Stowarzyszenia Duchownych z Turyngii.

 

Podczas konferencji była także możliwość wysłuchania prezentacji dotyczącej praktycznych wskazówek w jaki sposób odnajdywać i kompletować dokumenty w archiwach państwowych, które przekazała dr Anna Laszuk z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

 

W końcowej części spotkania miała miejsce dyskusja na temat ordynacji kobiet na księży. Biskup Kościoła, ks. Jerzy Samiec Kwestia ordynacji kobiet na duchownych. W swoim wystąpieniu wprowadzającym do dyskusji przypomniał jaki był dotąd przebieg dyskusji na temat ordynacji kobiet w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce oraz przedstawił planowane kroki związane z głosowaniem na wiosennej sesji synodu w 2016 roku. Biskup Kościoła powtórzył jakie przeszkody były podnoszone dotychczas w dyskusji i zapewnił, że na jesiennej sesji synodu będzie chciał zaproponować praktyczne rozwiązania kwestii, które wzbudzają wątpliwości. Podkreślił, że niezwykle istotne jest to, w jaki sposób będzie prowadzona dyskusja. Dlatego rozmawiając na temat ordynacji kobiet należy pamiętać o tym, że jesteśmy braćmi i siostrami, którzy tworzą jeden Kościół, który się zmienia i rozwija oraz stoi przed ważnymi decyzjami.

 

W dyskusji duchowni wyrażali zarówno swoje wątpliwości związane z ordynacją kobiet (na przykład  dotyczące zagadnień teologicznych, ale też rozwiązań socjalnych), jak i wyrażali poparcie dla tej idei podkreślając jej pozytywne aspekty. Ta część spotkania została przedłużona z uwagi na zainteresowanie tematem i dużą ilością osób, które chciały zabrać głos w dyskusji.

 

Kończąc konferencję bp Jerzy Samiec w modlitwie prosił Boga o błogosławieństwo Boże i prowadzenie dla Kościoła, jego duchownych i wiernych we wszelkich dyskusjach i działaniach.

 

Zdjęcia dostępne na stronie internetowej Zwiastuna Ewangelickiego.