english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ordynacja w Cieszynie

Pięciu nowych duchownych ordynowanych w kościele Jezusowym

06.01.2019

5 stycznia, w kościele Jezusowym w Cieszynie odbyła się ordynacja na duchownych.


Ordynacja w Cieszynie

Do służby diakona została ordynowana mgr Wiktoria Matloch, a magistrowie Marek Bożek, Paweł Mikołajczyk, Arkadiusz Raszka i Piotr Uciński zostali ordynowani na księży. Wszyscy odbyli praktyki oraz zdali 26 września 2018 r. egzamin kościelny "pro venia concionandi" przed Kościelną Komisją Egzaminacyjną. 

Podczas nabożeństwa kazanie wygłosił zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec. Przypomniał on przyszłym duchownym, że ich powołanie ma swoje źródło w Chrystusie. Jednocześnie wskazał na konieczność naśladowania Jezusa w codziennym życiu i w służbie. To naśladowanie ma się przejawiać w miłości do Boga i miłości do drugiego człowieka. Miłości, która będzie cechowała się osobistą pokorą i postawą sługi. Następnie przez modlitwę i nałożenie rąk Biskup Kościoła dokonał ordynacji.

W słowach do zboru ordynowani mówili o drodze swojego powołania do służby i dzielili się wybranym przez siebie fragmentem Bożego Słowa.

Nowi duchowni po ordynacji będą kontynuować służbę w miejscach, gdzie odbywali praktyki: dk. Wiktoria Matloch w Krakowie, ks. Marek Bożek w Zielonej Górze, ks. Paweł Mikołajczyk we Wrocławiu, ks. Arkadiusz Raszka w diecezji warszawskiej, a ks. Piotr Uciński w Piszu.

więcej: bik.luteranie.pl
nabożeństwo na stronie parafii cieszyńskiej