english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Pasyjne dni skupienia dla radnych

Rekolekcje w Diecezji Cieszyńskiej

04.04.2017

Diecezja Cieszyńska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego zorganizowała rekolekcje dla osób zasiadających w różnych gremiach kościelnych. Wykładowcą był dr Jerzy Sojka.


Pasyjne dni skupienia dla radnych

Diecezjalna Komisja Ewangelizacyjno-Misyjna po raz kolejny zorganizowała Pasyjne Dni Skupienia dla duchownych, członków synodu diecezjalnego oraz członków rad parafialnych. Tematem przewodnim była "Wieczerza Pańska - odpuszczenie grzechów, dziękczynienie, wspólnota". Pierwsze spotkanie odbyło się 11 marca w Bielsku, drugie 25 marca w Skoczowie.   

Spotkania poprowadził dr Jerzy Sojka, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W swoim wykładzie wskazywał na wieloaspektowość Komunii Świętej i zachęcał, by spojrzeć na nią z szerszej perspektywy. Podkreślił, że Wieczerza jest wielkim Bożym darem, z którego chrześcijanie mogą korzystać w różnorodny sposób.  
 
W sobotę 25 marca w rekolekcjach uczestniczyło prawie 140 osób. Zgromadzonych przywitał ks. Marek Londzin, przewodniczący diecezjalnej komisji ewangelizacyjno-misyjnej. Słowo wstępne wygłosił bp dr Adrian Korczago, a wykład dr Jerzy Sojka, który specjalizuje się w teologii Marcina Lutra.   
 
Po wykładzie uczestnicy podzieleni zostali na sześć grup dyskusyjnych i mieli czas, aby zastanowić się i podyskutować nad pytaniami:   
 
Jak często należy przystępować do Komunii Św.?
 
Jak zachęcić parafian do częstszego przystępowania do Komunii Św.?  
 
Jakie ma znaczenie dla mnie i mojej parafii Konfirmacja? 
 
Czy należy umożliwić dzieciom poniżej wieku konfirmacyjnego przystępowanie do Komunii Św.?  
 
Był to czas, w którym uczestnicy rekolekcji mogli wymienić się doświadczeniami, informacjami z perspektywy specyfiki poszczególnych parafii. W grupach dyskusyjnych ludzie dzielili się osobistymi odczuciami i pomysłami odnośnie tego, co należy zmienić w podejściu parafii do Komunii Świętej i jakie konkretne działania podjąć, żeby ten temat został właściwie przemyślany. Dyskusje grupowe zostały podsumowane na forum.   
 
Duży Katechizm mówi, iż "Sakrament Komunii Śwętej nazywany bywa słusznie pokarmem duszy, który żywi i umacnia nowego człowieka".  
 
Najważniejszym wnioskiem płynącym z rekolekcji pasyjnych zorganizowanych w Bielsku i Skoczowie jest to, że jako ewangelicy musimy uświadomić sobie wagę i znaczenie tego Pokarmu i karmić nasze dusze częściej niż dwa razy w roku. Ponadto Komunika jest nie tylko przywilejem i szansą na społeczność z Bogiem ale i ze sobą nawzajem.   
 
"Kto pożywa ciało moje i pije krew moją, ma żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dzień ostateczny" (Jan 6,54).  
 
Mariola Sułkowska