english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Pasymski kościół wyróżniony przez Ministra Kultury

Nagroda w konkursie Zabytek Zadbany

19.04.2018
18 kwietnia br. w Zamościu odbyła się gala Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, podczas której wręczono nagrody laureatom konkursu „Zabytek Zadbamy" - dla najlepiej utrzymanych i zagospodarowanych zabytków w kraju. 

Pasymski kościół wyróżniony przez Ministra Kultury

Nagrodę w  Kategorii specjalnej: właściwe użytkowanie i trwała opieka nad zabytkiem otrzymał Kościół ewangelicko-augsburski w Pasymiu (woj. warmińsko-mazurskie - diecezja mazurska). 

Kościół gotycki w Pasymiu stanowi cenny przykład budownictwa państwa zakonnego w Prusach. W 1525 r., po sekularyzacji państwa zakonnego, został świątynią ewangelicką. Funkcję tę pełni nieprzerwanie do dziś. W XVIII w. została nadbudowana wieża, a wnętrze nakryto drewnianym sklepieniem kolebkowym, zintegrowanym z charakterystycznymi dla kościołów protestanckich emporami. Zachowane wyposażenie, od początku związane z obiektem, stanowi cenny przykład harmonijnych nawarstwień stylowych, zachowywanych przez kolejnych gospodarzy kościoła. 

Nagrodę przyznano za wzorowe i systematyczne działania konserwatorskie obejmujące architekturę oraz wnętrza świątyni. Wspólnym mianownikiem wieloletnich, prowadzonych od 1995 r. prac jest właściwe rozpoznanie badawcze oraz poszanowanie integralności i autentyzmu zabytku. Prace budowlane i konserwatorskie objęły zmianę pokrycia dachu – ceramicznego korpusu i gontowego hełmu wieży, konserwację lic ceglanych elewacji i wnętrza wieży, uczytelnienie odkrytych w trakcie prac maswerkowych fryzów malarskich, prace konserwatorskie przy elementach wyposażenia. Kościół jest zarówno miejscem sprawowania liturgii, jak i ośrodkiem kulturotwórczym – służy koncertom, spotkaniom, działa przy nim muzeum parafialne.

Zabytek Zadbany to ogólnopolski konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa. 

źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa 
zdjęcia: www.pasym-parafia.pl oraz www.zamosc.naszemiasto.pl
opracowano na podstawie materiałów nadesłanych przez ks. Witolda Twardzika
Linki:
 
Jak zmieniał się kościół w Pasymiu? - prezentacja zdjęć