english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Plac Reformacji w Radomiu

Uchwała Rady Miasta Radomia

16.03.2017

Użytkownicy mapy internetowej Targeo nie tak dawno dowiedzieli się, że w Radomiu przy kościele ewangelicko – augsburskim pojawiła się nazwa Plac Reformacji.


Plac Reformacji w Radomiu

Na dzień dzisiejszy jest to jedno z dwóch ogólnodostępnych źródeł, iż taki plac znajduje się w tym miejscu. Oprócz wspomnianej mapy Targeo, drugim źródłem pozyskania tej wiadomości jest Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu nr 176/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. Poprzez tą uchwałę nadano temu miejscu obecną nazwę. Pierwszy jej paragraf brzmi § 1. 1. Nadaje się dla placu usytuowanego przy budynku kościoła ewangelicko-augsburskiego w Radomiu pomiędzy ulicą Mikołaja Reja i Szewską nazwę: plac Reformacji (nazwa skrócona plac Reformacji).

 

W ten sposób Rada Miejska odpowiedziała pozytywnie na wniosek Parafii, który uzasadniony był następująco:

 

Teren który obejmuje działka numer 22 z trzech stron otacza budynek kościoła ewangelicko – augsburskiego w Radomiu. Obiekt ten jest własnością Parafii Ewangelicko-Augsburskiej od roku 1827. Od tego czasu jest to centrum życia religijnego mieszkańców Radomia i okolic wyznań ewangelicko-augsburskiego oraz ewangelicko-reformowanego.

 

Oba te wyznania chrześcijańskie początek swój wywodzą z XVI wiecznej Reformacji. Warto podkreślić fakt, iż ewangelicy reformowani, którzy znaleźli się pośród założycieli naszej Parafii wywodzili się po części z rodów szlacheckich, którzy wyznanie ewangelicko-reformowane przyjęli już w drugiej połowie XVI wieku. Pozostali, byli to ludzie, którzy zaczęli przybywać na ziemię radomską z końcem XVIII wieku z krajów takich jak Niemcy, Szwajcaria i kraje nadbałtyckie. Były to kraje, w których dominującymi było na ogół jedno ze wspomnianych wyżej wyznań chrześcijańskich.

 

Wnieśli ze sobą wiele w rozwój naszego regionu. Z ich działalnością związany jest początek rozwoju przemysłowego Radomia. Wszak ojcem radomskiego przemysłu nazywany jest August Schnierstein – jeden z założycieli Parafii Ewangelicko-Augsburskiej.(…)

 

Reformacja spowodowała wielką odnowę w Europie, zarówno w dziedzinie religijnej, jak i kulturowej. Dzięki temu ruchowi w wielu miejscach Europy, w tym również i w Polsce, mamy do czynienia z początkiem piśmiennictwa narodowego na niespotykana dotąd skalę. Ogromny wpływ wywarła na rozwój szkolnictwa. Pojawiły się też zmiany w polityce, (...) Wielkim i niezwykle pozytywnym następstwem tego ruchu jest powstanie szczególnego etosu pracy, z czym wielu badaczy widzi koniec stosunków feudalnych i narodziny kapitalizmu, a co się z tym wiąże rewolucji naukowo-technicznej. Wiele z następstw Reformacji bezpośrednio oddziaływało na Radom. Wspomniany rozwój przemysłu w naszym mieście, rozwój szkolnictwa w którym brało udział wielu radomskich ewangelików, farmacji i kultury, ale przede wszystkim etos pracy przyniesiony wraz z osadnikami wyznania ewangelicko-augsburskiego, składają się na to, iż warto upamiętnić ten jakże pozytywny i ożywczy wpływ.

 

Argumentacja ta znalazła pozytywny odbiór wśród radnych, czego efektem jest przytoczona wcześniej Uchwała.

 

Warto jednak wspomnieć, iż na dzień dzisiejszy sam Plac Reformacji nie posiada jeszcze stosownych oznaczeń. Wynika to z tego, że znajduje się on na terenie objętym kompleksową Rewitalizacją tzw. Miasta Kazimierzowskiego. Jednym z wytycznych konserwatorskich jest kwestia ujednolicenia tablic z nazwami ulic i placów na całym tym terenie. Mają one być wykonane z żeliwa i odzwierciedlać zabytkowy charakter tej części Radomia. Tym samym, gdy władze miasta wyłonią wykonawcę pojawi się trzecie źródło informacji o miejscu.

  

Z notatki od dr Jerzego Reymond z co za dzień

 

Plac  stanowi własność gminy miasta. Teren jest urządzony i służy do obsługi komunikacyjnej kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz okolicznych posesji. Obecnie na jego części ulokowane są miejsca parkingowe.  Jak czytamy w uzasadnieniu z inicjatywą w sprawie nadania nazwy wystąpiła Parafia Ewangelicko-Augsburska mająca siedzibę przy ulicy Reja położonego w bezpośrednim sąsiedztwie tego placu.