english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Podzielili się z bezdomnymi i ubogimi

Akcja charytatywna w Bielsku-Białej

23.12.2012

Myśl Mistrza z Nazaretu – Dziecięcia, które się rodzi – „Czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście” przyświecała i w tym roku chórowi Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wieszczęta-Kowale i jego przyjaciołom.


Podzielili się z bezdomnymi i ubogimi

Akcja była możliwa dzięki chórzystom, którzy na swoim spotkaniu „gwiazdkowym” przeprowadzili licytację książki „Z Biblią na co dzień” z logo Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego oraz krzyża z odbiciem "kwiatka niezapominajki". Wsparli ją też Magdalena i Józef Świerkoccy z Warszawy oraz inne dobre „anioły”.

 

Wszyscy przyczynili się się do zorganizowania spotkania świątecznego w dniu 21 grudnia dla bezdomnych i ubogich, które odbyło się na dworcu PKS w Bielsku Białej. Od lat zaangażowany w organizację tych spotkań ks. Piotr Janik z Wieszcząt przekazał ponad stu osobom pieczywo i paczki higieniczne.

 

***

   

Moje podziękowanie kieruję w stronę Tych, którzy spoglądając  w siebie  - dostrzegli potrzebujących.

Dziękuję Wam  DOBRZY LUDZIE w imieniu obdarowanych - Piotr