english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Pojednanie i dialog międzykulturowy

Konferencja we Lwowie

25.06.2019

W dniach 20-25 maja odbyła się konferencja organizowana przez rzymskokatolicki Uniwersytet we Lwowie wraz ze stowarzyszeniami „Więź”, „Renovabis” oraz „Maximilian Kolbe Stiftung”.


Pojednanie i dialog międzykulturowy

Tematem spotkania była kwestia pojednania i nawiązywania dialogu międzykulturowego oraz ponadnarodowego. Na konferencji obecni byli przedstawiciele pięciu nacji: Rosjanie, Niemcy, Ukraińcy, Białorusin oraz dwójka Polaków.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce reprezentował student teologii Mateusz Mendroch, który podkreślił niezwykłą atmosferę i otwartość osób zebranych na konferencji. Językiem konferencyjnym był angielski, ale nieoficjalnie rozmawiano także
 po polsku, gdyż dla Ukraińców ze Lwowa język polski jest w dużej mierze zrozumiały. W przypadku grupy zebranej na konferencji, także dwie osoby z Niemiec mówiły po polsku. Niewątpliwie ułatwiało to wzajemną integrację i nadawało rodzinnej atmosfery.

Każdy dzień rozpoczynano modlitwą prowadzoną przez przedstawiciela innego wyznania, a dwukrotnie nawet innej religii. Odbyły się modlitwy w tradycji rzymskokatolickiej, grekokatolickiej, prawosławnej, protestanckiej, judaistycznej oraz muzułmańskiej. Niewątpliwie służyło to wzajemnemu uwrażliwieniu na siebie nawzajem.

Uczestnicy mieli również okazję zwiedzać Lwów, miejsca związane z historią i współczesnością miasta, w tym między innymi miejsce, w którym rozstrzelana została polska inteligencja, a także więzienie polityczne, które stało się inspirację do dyskusji na temat pojednania i przebaczenia. Niezwykłym doświadczeniem była także konfrontacja z ludźmi, którzy przeżyli wojnę oraz powojenne prześladowania. Niektórzy za odmowę współpracy z komunistami byli wtrącani do więzień, doświadczając licznych tortur i represji ze strony KGB oraz NKWD. 

Uczestnictwo w tej konferencji pozwoliło uczestnikom dzielić się doświadczeniami i było okazją do wymiany poglądów w atmosferze serdeczności, wzajemnego zrozumienia oraz tolerancji. Konferencja uwrażliwiała na drugiego człowieka, uczyła poszanowania różnych kultur. Pozwalała odkryć, że historia nie jest tylko historią, ale tak naprawdę tworzy ona teraźniejszość, którą dzięki historii możemy lepiej zrozumieć. Natomiast dzięki temu zrozumieniu możemy tworzyć lepszą przyszłość, opartą na chrześcijańskich wartościach, szukając dobra dla drugiego człowieka, po prostu starając się zmieniać ten świat na lepsze w duchu Chrystusowej miłości i empatii.


na podstawie relacji Mateusza Mendrocha