english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Pojednanie jako zadanie Kościołów w Europie

Pryncypia eklezjologiczne w świetle Nowego Testamentu

13.05.2014

Zapraszamy na ekumeniczne sympozjum naukowe: "Pojednanie jako zadanie Kościołów w Europie. Pryncypia eklezjologiczne w świetle Nowego Testamentu".

Konferencja odbędzie się 13 maja 2014 (wtorek) w godzinach do 9.00 do 16.00 w Sali Synodalnej Centrum Luterańskiego w Warszawie.


Pojednanie jako zadanie Kościołów w Europie

Organizatrzy: Komisja Dialogu Polskiej Rady Ekumenicznej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie oraz Konrad Adenauer Stiftung.
 
Celem sympozjum jest prezentacja istotnych, z perspektywy konfesyjnej, pryncypiów nowotestamentowej eklezjologii.
 
Konferencja została podzielona na cztery bloki, każdy poświęcony osobnej tradycji wyznaniowej: ewangelickiej, prawosławnej, starokatolickiej i rzymskokatolickiej. W każdej z nich przewidziany został referat główny, w którym przedstawiciel danej konfesji zaprezentuje te eklezjologiczne fragmenty Nowego Testamentu, które są istotne z perspektywy jego tradycji konfesyjnej. W dalszej części w każdym z bloków przewidziane są koreferaty przedstawicieli pozostałych tradycji konfesyjnych reprezentowanych na konferencji. Każdy z bloków zakończy dyskusja plenarna.
 
Na obecnym etapie rozwoju ruchu ekumenicznego podstawowym wyzwaniem jest uzgodnienie kluczowych elementów eklezjologii. Obecnie istnieje pilna potrzeba fundamentalnej debaty eklezjologicznej uwzględniającej zarówno tradycyjne eklezjologie poszczególnych Kościołów, jak i ich dotychczasowe doświadczenie życia w społeczności ekumenicznej. W debacie tej należy przede wszystkim podjąć trud wspólnego ustalenia podstawowych elementów eklezjologii biblijnej, zarówno Starego jak i Nowego Testamentu.
 
Program sympozjum:

Sesja I: Perspektywa prawosławna. Przewodniczy abp prof. dr hab. Jeremiasz (Jan Anchimiuk)

Referat główny – ks. prof. Dimitrij Jurewicz (prorektor Sankt-Petersburskiej Prawosławnej Akademii Duchownej)

Koreferat z perspektywy ewangelickiej – ks. bp dr Edward Puślecki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny)

Koreferat z perspektywy starokatolickiej – ks. mgr Andrzej Gontarek (Kościół Polskokatolicki)

Koreferat z perspektywy katolickiej – ks. dr Mateusz Potoczny (Kościół Rzymskokatolicki)

 
Sesja II: Perspektywa ewangelicka. Przewodniczy ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski

Referat główny – bp dr Hans-Jürgen Abromeit (Ewangelicki Kościół Niemiec)

Koreferat z perspektywy prawosławnej - dr Wsiewołod Konach (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny)

Koreferat z perspektywy starokatolickiej - ks. dr Tomasz Mames (Kościół Starokatolicki Mariawitów)

Koreferat z perspektywy katolickiej – ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser (Uniwersytet Opolski)

Koreferat z perspektywy ewangelickiej – ks. dr Mateusz Wichary (Kościół Chrześcijan Baptystów)

 

Sesja III: Perspektywa starokatolicka. Przewodniczy – bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański

Referat główny – ks. prof. dr Peter-Ben Smit (Uniwersytet w Amsterdamie i Utrechcie)

Koreferat z perspektywy ewangelickiej – prof. dr hab. Kalina Wojciechowska (Kościół Ewangelicko-Augsburski)

Koreferat z perspektywy prawosławnej – ks. dr Andrzej Baczyński (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny)

Koreferat z perspektywy katolickiej – ks. dr TomaszTrębacz (Kościół Rzymskokatolicki)

 

Sesja IV: Perspektywa katolicka. Przewodniczy – ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser

Referat główny – ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski (UKSW)

Koreferat z perspektywy ewangelickiej – ks. Tomasz Pieczko (Kościół Ewangelicko-Reformowany)

Koreferat z perspektywy prawosławnej – ks. dr Andrzej Kuźma (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny)

Koreferat z perspektywy starokatolickiej – ks. dr Jerzy Bajorek (Kościół Polskokatolicki)

 
Szczegółowy program sympozjum: www.bik.luteranie.pl lub do pobrania