english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Pokazy filmu Luter w reż. Erica Tilla

Podsumowanie półrocza

02.03.2018

W czerwcu 2017 r. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce zawarł umowę licencyjną z dystrybutorem filmu „Luter” w reż. Erica Tilla, która umożliwia organizację bezpłatnych pokazów filmu m.in parafiom.


Pokazy filmu Luter w reż. Erica Tilla

Organizatorem projekcji filmu, zgodnie z regulaminem, mogą być jedynie podmioty niezajmujące się działalnością gospodarczą w zakresie publicznych pokazów filmowych. W szczególności organizatorem projekcji filmu mogą być Kościoły, związki wyznaniowe, szkoły publiczne oraz prywatne, muzea, szpitale, organizacje religijne lub humanitarne oraz inne podobne organizacje i ich związki.

W terminie od września 2017 do stycznia 2018 zostały zorganizowane 32 pokazy filmu „Luter” w reż. Erica Tilla. Organizatorami większości projekcji były parafie ewangelicko-augsburskie, ale o zgodę na projekcję występowały też inne Kościoły protestanckie lub instytucje np. biblioteki. W sumie film obejrzało około 3000 osób. Pokazy były najczęściej organizowano w centrach kultury i kinach. Najwięcej pokazów zostało zorganizowanych w październiku i listopadzie 2017 r. w okolicach Pamiątki Reformacji.

Umowa licencyjna umożliwiła także produkcję DVD z filmem "Luter", który jest dostępny w sprzedaży w Wydawnictwie Warto. W czasie trwania jubileuszu sprzedano 200 płyt DVD z filmem.

Umowa licencyjna została podpisana na 5 lat. Nadal można więc organizować pokazy w Polsce. Aby urządzić pokaz należy zapoznać się z regulaminem i wypełnić druk zgłoszenia. Zeskanowany druk należy przesłać na adres mailowy podany w Regulaminie. Następnie, zgodnie z par. 1 pkt 2, należy pokryć wszelkie koszty związane z projekcją. Są to opłaty związane z odtwarzaniem filmu do Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i Stowarzyszenia Filmowców Polskich. W tym celu należy skontaktować się z Dyrekcją Okręgową i wypełnić stosowne druki.

Regulamin i zgłoszenie do pobrania