english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Polacy w Uppsali

Spotkanie w luterańskiej diecezji Uppsali

10.10.2013

W Uppsali odbyło się spotkanie partnerów zagranicznych luterańskiej Diecezji Uppsala w Szwecji z przedstawicielami parafii Kościołów z Polski, Walii i Zimbabwe.


Polacy w Uppsali

Tradycyjnie takie spotkanie odbywa się raz na cztery lata i biorą w nim udział wszyscy partnerzy zagraniczni Diecezji Uppsala, którymi poza Kościołem luterańskim w Polsce są Kościół Anglikański w Walii oraz Kościół Luterański w Zimbabwe.
  
Organizatorzy zaprosili wszystkich przedstawicieli parafii partnerskich z Polski. W Uppsali, w dniach od 2 do 6 października 2013 r. spotkali się delegaci z parafii w Warszawie, Łodzi, Opolu, Świdnicy, Ustronia i Bielska. 
 
Konwencja spotkania zakłada jeden dzień wspólny dla wszystkich uczestników, a następnie wyjazd delegacji parafialnych do parafii partnerskich. W tym roku tematem wspólnego spotkania były wyzwania jakie obecnie stoją przed Kościołami.
 
Uroczyste podpisanie porozumienia o partnerstwie pomiędzy Diecezją Uppsala Kościoła Luterańskiego w Szwecji, a Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce zostało zawarte w 1992 roku. 
 
Porozumienie zawiera deklarację o współpracy, pomocy, przyjaźni i wsparciu, wyrażanym nie tylko w modlitwie, ale też w wymianie doświadczeń na płaszczyźnie teologicznej, parafialnej, diakonijnej oraz współpracy z młodzieżą. Obecnie, w ramach współpracy, partnerskie relacje ze Szwecją utrzymują ewangelickie parafie z Warszawy, Łodzi, Opola, Świdnicy, Ustronia i Bielska.