english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wiadomości z Polski

 • Raport z działań Centrum Misji i Ewangelizacji

  Raport z działań Centrum Misji i Ewangelizacji

  01.04.2016
  Rok 2015 był Rokiem Kultury Ewangelickiej, a biblijne hasło, które mu towarzyszyło, pochodziło z Listu do Rzymian (15,7): „Dlatego przyjmujcie się wzajemnie, jak i Chrystus przyjął was ku chwale Boga”. W swoich działaniach Centrum Misji i Ewangelizacji  akcentowało przede wszystkim, że nie należy dążyć do jakichkolwiek podziałów, ale wzajemnie się szanować, akceptować, przyjmować do wiadomości, że drugi człowiek może mieć inny punkt widzenia i starać się o zachowanie pokoju oraz budowanie dobrych relacji. 
  Warto nam przekazać 1%, bo od 19 lat pracujemy z misją!Rok 2015 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce upłynął pod hasłem Roku Kultury Ewangelickiej, a biblijne hasło, które mu towarzyszyło, pochodziło z Listu do Rzymian (15,7): „Dlatego przyjmujcie się wzajemnie, jak i Chrystus przyjął was ku chwale Boga”.
  W naszych działaniach akcentowaliśmy przede wszystkim, że nie należy dążyć do jakichkolwiek podziałów, ale wzajemnie się szanować, akceptować, przyjmować do wiadomości, że drugi człowiek może mieć inny punkt widzenia i starać się
  o zachowanie pokoju oraz budowanie dobrych relacji. Po drugie, że jako chrześcijanie mamy naśladować w swoim codziennym życiu Jezusa Chrystusa, dbać o dobro drugiego człowieka, nie koncentrować się na jego deficytach,atakżetroszczyćsię o własne postępowanie i brać za nie odpowiedzialność, bo tylko wówczas możemy doświadczać jednomyślności i jedności w Chrystusie.
   
  DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ I ZAPRASZAMY DO NIEJ.
   
   
  Przekazując 1% na Centrum Misji i Ewangelizacji, pomagają nam Państwo odmieniać różne strony życia. Działamy w tych środowiskach, w których trzeba zadbać o podstawowe potrzeby. Rozwijamy też te inicjatywy, które w naszym przekonaniu wychodzą naprzeciw ważnym potrzebom duchowym i społecznym.
  Centrum Misji i Ewangelizacji - KRS 0000225011
   
  1% przeznaczamy na: fundusze pomocowe dla dzieci, rodzin oraz chrześcijan na świecie; dzieci, które muszą pokonywać trudności; kulturę; poradnictwo i ewangelizację oraz organizowanie pracy wolontariuszy. 
   
  Warto nam przekazać 1%, bo od 19 lat pracujemy z misją!
  Centrum Misji i Ewangelizacji - KRS 0000225011
   
  Centrum Misji i Ewangelizacji - KRS 0000225011
   
  czytaj całość »
 • Tłumy młodych na Bezsennej Nocy

  Tłumy młodych na Bezsennej Nocy

  28.03.2016

  W tym roku w Wielką Sobotę około 800 młodych osób spotkało się o 22:00 w kościele ewangelicko-augsburskim w Wiśle, żeby wybrać się na zagraniczną wycieczkę po starożytnym Egipcie.   czytaj całość »

 • Życzenia z Centrum Misji i Ewangelizacji

  Życzenia z Centrum Misji i Ewangelizacji

  26.03.2016
  "Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to?" (Ewangelia Jana 11, 26).
  Wiary, nadziei i miłości w zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie w imieniu załogi Centrum Misji i Ewangelizacji wielkanocnie życzy ks. Grzegorz Giemza.
  Wiary, nadziei i miłości w zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie w imieniu załogi Centrum Misji i Ewangelizacji wielkanocnie życzy ks. Grzegorz Giemza."Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to?" (Ewangelia Jana 11, 26).
  Wiary, nadziei i miłości w zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie w imieniu załogi Centrum Misji i Ewangelizacji wielkanocnie życzy ks. Grzegorz Giemza.
  czytaj całość »
 • Wielkanoc 2016

  Wielkanoc 2016

  26.03.2016

  Święto Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc) jest najradośniejszym świętem w roku kościelnym. Upamiętnia ono zmartwychwstanie Chrystusa, które jest zwycięstwem nad mocą śmierci. czytaj całość »

 • Życzenia wielkanocne

  Życzenia wielkanocne

  26.03.2016 A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli (1 Kor 15,20) czytaj całość »
 • Wielki Piątek

  Wielki Piątek

  25.03.2016 Nadszedł dzień Wielkiego Piątku. Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa. Dzień refleksji i zadumy pod krzyżem Zbawiciela. czytaj całość »
 • Naśladujmy Mistrza

  Naśladujmy Mistrza

  25.03.2016

  Zachęcam wszystkich, aby w ten świąteczny dzień przemyśleli, co oznacza dla nas naśladowanie Jezusa Chrystusa – pisze w rozważaniu wielkopiątkowego Słowa Bożego bp Jerzy Samiec na łamach „Zwiastuna Ewangelickiego” 6/2016. czytaj całość »

 • Od obserwacji do relacji

  Od obserwacji do relacji

  23.03.2016 Celem konferencji "Od obserwacji do relacji. Streetworking wśród dzieci i młodzieży marginalizowanych społecznie" jest przybliżenie uczestnikom założeń metody street-work wśród dzieci i młodzieży. Wśród zaproszonych gości są przedstawiciele samorządu, świata nauki, Policji, wieloletni praktycy organizacji pozarządowych, którzy realizują programy pedagogiki środowiskowej, specjaliści terapii uzależnień oraz Porozumienia Bez Przemocy. czytaj całość »