english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wiadomości z Polski

 • Luterański katechizm dla dorosłych

  Luterański katechizm dla dorosłych

  02.05.2017 „Luterański katechizm dla dorosłych”, pod redakcją Bożeny Giemzy i Marcina Hintza, to książka napisana przez ewangelickich teologów i duchownych, dotycząca m.in. podstawowych zasad wiary, duchowości ewangelickiej, życia liturgicznego, problemów etycznych i działań społecznych Kościoła – przedstawionych w kontekście Reformacji i istoty luteranizmu. czytaj całość »
 • Wsłuchajmy się w głos Dobrego Pasterza!

  Wsłuchajmy się w głos Dobrego Pasterza!

  28.04.2017

  Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają.  Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca, i życie swoje kładę za owce.  Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną.  I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. J 10,14-16.27-28 czytaj całość »

 • Wiosenna konferencja dla kobiet

  Wiosenna konferencja dla kobiet

  27.04.2017 Organizowana przez Centrum Misji i Ewangelizacji – Wiosenna konferecja dla kobiet – została zatytułowana "Bądź spokojna", a jej idea wiąże się z fragmentem Listu do Filipian (4,7): A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
  Konferencja odbędzie się w Dzięgielowie, a nie, jak dątąd w Wiśle.
  czytaj całość »
 • Ponad 56 tysięcy ludzi

  Ponad 56 tysięcy ludzi

  25.04.2017 Powstał Raport z działań Centrum Misji i Ewangelizacji w 2016 roku. Tematem przewodnim tego czasu było hasło biblijne z Księgi Izajasza 66,13: Jak matka pociesza syna, tak Ja będę was pocieszał (wg Biblii warszawskiej). czytaj całość »
 • Rodzinne spotkanie

  Rodzinne spotkanie

  24.04.2017

  Czym będą Ewangelickie Dni Kościoła? To będzie szczególny rodzinny czas. Nasze rodzinne ewangelickie spotkanie.To cztery dni spędzone w gronie ewangelików z całej Polski. To wspólne świętowanie jubileuszu 500 lat Reformacji. czytaj całość »

 • Synod zakończył obrady

  Synod zakończył obrady

  23.04.2017 W niedzielę, podczas uroczystego nabożeństwa odbyło się ślubowanie Prezesa Synodu i radców Rady Synodalnej. czytaj całość »
 • Można przekroczyć najśmielsze oczekiwania

  Można przekroczyć najśmielsze oczekiwania

  22.04.2017 Ewangelia odczytywana 23 kwietnia 2017 roku, w 1. niedzielę po Wielkanocy przypomina o ukazaniu się Jezusa uczniom nad Morzem Tyberiadzkim. czytaj całość »
 • Synod wybrał Prezesa

  Synod wybrał Prezesa

  22.04.2017 Podczas wiosennej sesji Synodu Kościoła wybrano nowego Prezesa Synodu i Radę Synodalną. czytaj całość »