english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Polskie nabożeństwo w Holandii

W Utrechcie odbyło się nabożeństwo polsko-holenderskie

05.02.2017

Po raz pierwszy, w ramach Polskiego Duszpasterstwa Ewangelickiego w Holandii, odbyło się wspólne, polsko-holenderskie nabożeństwo. 


Polskie nabożeństwo w Holandii

Jak powszechnie wiadomo w Holandii obecnie mieszka i pracuje wielu Polaków. Wychodząc naprzeciw potrzebom duchowym naszych współwyznawców, niespełna dwa lata temu władze Kościoła zorganizowały Polskie Duszpasterstwo Ewangelickie w Holandii.

Polskie nabożeństwa luterańskie odbywają się raz w miesiącu (o godz. 14.00) w Utrechcie, który jest położony w samym centrum kraju (co bardzo ułatwia dojazd), w kościele przy ulicy Hamburgerstraat 9-11.

Praktycznie od początku, grupą opiekuje się asystent Biskupa Kościoła – ks. Karol Długosz.

W minionym roku zapadła decyzja aby zorganizować nabożeństwo polsko-holenderskie, którego celem miała być integracja obu luterańskich społeczności – holenderskiej i polskiej. Cel ten udało się osiągnąć w niedzielę, 5 lutego 2017 roku.

Po nabożeństwie miało miejsce tradycyjne spotkanie przy herbacie i kawie, kiedy to polscy zborownicy mieli możliwość rozmawiania w języku ojczystym, a także sposobność do poznawania swoich holenderskich braci w wierze.

Na polskie nabożeństwa w Holandii wciąż przyciągają skromną grupę osób, niemniej zbór jest silny, zwarty i pełnen entuzjazmu.

Liczymy na to, że czytelnicy przekażą dalej nasze zaproszenie osobom potencjalnie zainteresowanym. Liczymy na Was!  

Więcej informacji można znaleźć na facebooku Polskiego Duszpasterstwa Ewangelickiego w Holandii

Marta Kubala