english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Polsko-amerykańska współpraca kobiet

Regionalna konferencja kobiet w Oregonie

10.08.2016
Od ok. 20 lat Komisje kobiet Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i Synodu Oregon Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Ameryce łączą partnerskie relacje, które są pokłosiem oficjalnego partnerstwa pomiędzy tymi Kościołami. 

Polsko-amerykańska współpraca kobiet

Do tradycji przeszły wzajemne wizyty przedstawicielek obu Kościołów na krajowych forach kobiet.
W czerwcu br. przybywała w Oregonie Iwona Czajka, z krakowskiej parafii ewangelickiej, która na regionalnej Konferencji Kobiet ELCA reprezentowała Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce.

Konferencja odbyła się pod hasłem „Bold and empowered” („Śmiała i upoważniona”) i była poświęcona pełnej służbie kobiet w Kościele. Motywem przewodnim było zmobilizowanie kobiet do śmiałego i opartego na wierze w Jezusa Chrystusa działania na rzecz wszystkich potrzebujących. Nie chodziło tylko o zwrócenie uwagi na dary fizyczne, wymierne, ale o dzielenie się Słowem Bożym. Każdy wierzący jest upoważniony i zobowiązany do takiego działania. Wszyscy wierzący, kobiety i mężczyźni, winni mieć możliwość realizowania swego powołania także do głoszenia Słowa Bożego i sprawowania sakramentów. Podczas panelu z udziałem ordynowanych w ELCA kobiet wyraźnie podkreślano powołanie jakie najważniejszy motyw działania (Empowering Women by Grace through Faith było mottem przewodnim panelu).
 
Podczas Konferencji szczególną rolę pełniło codzienne studium biblijne, koncentrujące się wokół tematu „Śpiew naszą drogą do sprawiedliwości”. Było ono związane z analizą hymnów i pieśni śpiewanych w Kościele, które wyrażają nasz stosunek do Boga-Stwórcy, Chrystusa-Odkupiciela i Ducha Świętego-współtwórcy sprawiedliwości i pokoju.
 
Uczestniczki miały również możliwość brać udział w kilku akcjach charytatywnych m.in. poprzez zakupy na stoiskach zorganizowanych przez reprezentantki z różnych synodów.

We wrześniu, gościem na polskim Forum Kobiet będzie delegatka z Oregonu pani Elaine Fillmore. 

ELCA  jest największym luterańskim Kościołem w Stanach Zjednoczonych, powstałym w 1988 r. w wyniku połączenia Amerykańskiego Luterańskiego Kościoła, Związku Ewangelickich Kościołów i Luterańskiego Kościoła Ameryki. Obecnie liczy prawie 4 miliony członków zrzeszonych w blisko 10 tysiącach parafii rozsianych na terytorium Stanów Zjednoczonych, Puerto Rico i Wysp Dziewiczych. Biskupem – Prezydentem Kościoła jest ks. bp Elizabeth A. Eaton. Organizacyjnie, ELCA dzieli się na 65 Synodów, z których największy obejmuje ok. 300 parafii a najmniejszy zaledwie 30.
Synod Oregon liczy 120 parafii i ok. 35 000 wiernych.

na podstawie relacji Iwony Czajki