english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem

CME w ogólnopolskiej akcji informacyjnej i pomocowej

02.03.2015

Organizowany od kilkunastu lat Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem ma zwrócić uwagę społeczną na szczególne potrzeby i prawa pokrzywdzonych. W tym roku w województwie śląskim współorganizatorem akcji, obok Ministerstwa Sprawiedliwości był Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (OPOPP) w Gliwicach. To jednostka Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.


Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem

Od 23 do 28 lutego w Ośrodku (na terenie gliwickiej parafii ewangelicko-augsburskiej), jak i w jego 11 filiach odbywały się dodatkowe dyżury prawników, psychologów i konsultantów pierwszego kontaktu. Dzięki partnerstwu z Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach zorganizowano bezpłatne dyżury prawnicze w blisko 40 kancelariach na terenie całego województwa śląskiego. W OPOPP w Gliwicach dyżurowali kuratorzy zawodowi Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do spraw nieletnich i rodzinnych. Kuratorzy zawodowi Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej oraz Funkcjonariusze tamtejszego policyjnego Wydziału Prewencji pełnili dyżury w filii Ośrodka w Rudzie Śląskiej Wirku. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Gliwicach dyżurował psychoterapeuta, a w PCPR w Cieszynie - konsultant pierwszego kontaktu. Przez cały tydzień pracownicy Ośrodka pełnili dyżury w Sądzie Okręgowym i Sądzie Rejonowym w Gliwicach. Specjaliści zatrudnieni w OPOPP w CME dyżurowali także w wielu innych miejscach.

 

 

W Sądzie Okręgowym w Gliwicach odbyła się konferencja rozpoczynająca obchody Tygodnia. W spotkaniu wzięło udział blisko 70 osób, m.in. przedstawiciele prokuratury, kuratorzy, osoby zarządzające podmiotami pomocy społecznej, pracownicy socjalni, asystenci rodzinni, przedstawiciele Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji i Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego, a także reprezentanci organizacji pozarządowych, parafii ewangelicko-augsburskiej w Gliwicach.

 

 

Pracownicy Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gliwicach wzięli udział w konferencji „Czy warto pomagać? Doświadczenia, działania, perspektywy” zorganizowanej była przez Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego i Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach. Celem spotkania była wymiana doświadczeń, poglądów oraz polepszenie współpracy na rzecz osób pokrzywdzonych. Patronat honorowy nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

 

Idea Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem związana jest z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw (22 lutego).  Tegoroczny Tydzień jest już za nami, ale pozostał specjalny poradnik „Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie?” przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komendę Główną Policji. Są tu informacje m.in. o tym, gdzie można złożyć zawiadomienie o przestępstwie, czy można to zrobić anonimowo oraz jakie prawa przysługują osobie w związku ze złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.