english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Pomorscy Joannici zgromadzili się w Szczecinie

Rittertag Komandorii Pomorskiej Ewangelickiego Zakonu Joannitów

08.05.2018

W dniach od 28 do 29 kwietnia 2018 r. w Szczecinie, w tym w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy, odbyło się Zgromadzenie Rycerskie (Rittertag) Komandorii Pomorskiej Ewangelickiego Zakonu Joannitów. W spotkaniu wzięli udział członkowie Komandorii wraz z rodzinami oraz zaproszeni goście z Polski i Niemiec.


Pomorscy Joannici zgromadzili się w Szczecinie

Pierwszy dzień zjazdu rozpoczął się rozważaniem i częścią wykładową. Wykład nt. pracy młodzieżowej na niemieckim Pomorzu Przednim (Vorpommern) przedstawiła ks. Tabea Bartels – duszpasterz młodzieżowy w Greifswaldzie oraz ks. Matthias Bartels – członek kierownictwa Ewangelicko–Luterańskiego Kościoła Północnych Niemiec (Nordkirche).  Z kolei aktualną działalność Fundacji Gryfów (Greifen-Stiftung), której celem statutowym jest m.in. wspieranie projektów na rzecz rozwoju młodzieży, zaprezentował jej przewodniczący Erimar von der Osten.

Podczas dorocznego zebrania rycerzy Komandorii, Urzędujący Komendator dr. Thessen von Heydebreck przedstawił sprawozdanie z działalności merytorycznej za rok 2017. W sprawozdaniu znalazły się m.in. informacje na temat funkcjonowania stacji socjalnych na terenie polskiego Pomorza w Połczynie Zdroju i Słupsku, współprowadzonych wraz z samorządami lokalnymi.

Słowo pozdrowienia od Mistrza Zakonu Księcia Oskara von Preussen oraz aktualia Zakonu przekazał na ręce Komendatora – Kanclerz i członek Rządu Zakonu Alexander Baron von Korff. Zostały również wygłoszone pozdrowienia od braci z Zakonu Joannitów w Królestwie Szwecji  Przyjęto sprawozdanie finansowe, udzielono absolutorium komendatorowi oraz skarbnikowi, jak i dyskutowano na temat aktualnych i przyszłych aktywności Komandorii.

Odbyły się także doroczne zebrania sprawozdawcze związanych z Komandorią – Joannickiej Wspólnoty Pomocowej na rzecz Pomorza Tylnego, wspierającej projekty diakonijne na terenie polskiego Pomorza Zachodniego oraz Kręgu Przyjaciół Ducherow, wspierającego działalność ambulatoryjną, pielęgnacyjną i diakonijną po niemieckiej stronie Pomorza.

W przerwie między obradami uczestnicy Rittertagu zwiedzili Szczecin, wraz ze Starówką oraz Parkiem Kasprowicza (d. Johannesa Heinricha Quistorpa).

Rittertag zakończyło uroczyste polsko-niemieckie nabożeństwo spowiednio-komunijne w Niedzielę Cantate w szczecińskim kościele ewangelickim Świętej Trójcy, dawnym kościele św. Gertrudy.

Gości powitał proboszcz Parafii Świętej Trójcy w Szczecinie ks. Sławomir Sikora. Ze słowem pozdrowienia do zebranych gości z Polski i Niemiec zwrócił się Biskup Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce ks. Waldemar Pytel. Bp Pytel przypomniał, że uroczyste nabożeństwo z udziałem Joannitów, po ponad dwudziestu latach, znowu odbywa się w szczecińskiej parafii gromadząc ludzi otwartych serc, którzy realizują misję pomocy drugiemu człowiekowi. Wskazał, że jest to niezwykle ważne polsko-niemieckie spotkanie, ponieważ działalność i pomoc pomorskich Joannitów jest cenna i potrzebna dla tego rejonu Polski. Podziękował Joannitom za świadectw pamięci o potrzebujących na Pomorzu.
Biskup podkreślił, że spotkania z Joannitami to zawsze okazja do poszerzenia horyzontów i nawiązywania dalszej współpracy – nie tylko na polu diakonii, ale również rozwijania eklezjalnej społeczności i partnerstwa, jakie budujemy z Ewangelicko-Luterańskim Kościołem Północnych Niemiec. Wyraził również radość z obecności Biskupa Abromeita i jego życzliwości okazywanej Kościołowi Ewangelicko-Augsburskiemu w Polsce. Na koniec bp Pytel, nawiązując do słów Psalmu 66 „Radośnie wysławiajcie Boga, wszystkie ziemie! Opiewajcie chwałę Jego imienia, śpiewajcie Mu pieśń pochwalną”, wskazał, że Bóg pozwala nam być razem i razem działać dla Niego i dla naszych bliźnich.

Liturgię nabożeństwa poprowadzili: ks. Sławomir Sikora, bp Waldemar Pytel i dk. Izabela Sikora oraz duchowni ewangeliccy z Niemiec: bp Hans-Jürgen Abromeit - biskup Meklemburgii i Pomorza Przedniego z Greifswaldu oraz ks. Matthias Ballke – proboszcz Parafii Kemnitz – Hanshagen – Ludwigsburg, który wygłosił kazanie oparte na historii uwięzienia Pawła i Sylasa i nawrócenia strażnika (Dz. Ap. 16, 23-34). Kaznodzieja podkreślił, że tak jak postawa Pawła i Sylasa przyczyniła się do duchowej przemiany więziennika, tak i my współcześnie winniśmy wychwalać i chwalić naszego Boga w niesprzyjającym chrześcijaństwu świecie, używając „broni prawdy i sprawiedliwości, tarczy wiary i miecza ducha, modlitwy i darów rozumu“. Nawiązał przez to do Reguły Zakonu Joannitów, ponieważ wówczas dawni wrogowie i nieprzyjaciele mogą stać się ochrzczonymi braćmi i siostrami w wierze w Jezusa Chrystusa.

W trakcie nabożeństwa w poczet członków Zakonu zostało przyjętych dwóch nowych rycerzy honoru: Alexis von Rahde oraz Georg-Christoph Behrend, którzy w obecności swych małżonek złożyli uroczyste ślubowanie. Odznaczenia Zakonu za działalność diakonijną – Krzyże Rycerza Honoru z rąk Komendatora otrzymało ośmiu braci.

Komendator von Heyderbreck skierował do Parafian słowa podziękowania za gościnność, podkreślając znaczenie i aktualność ponad 900-letniej misji Zakonu oraz gotowość komandorii do wspierania aktywności diakonijnych po obu stronach Pomorza.

Wspomniano także zmarłych rycerzy Komandorii. Modlitwę Zakonu w j. niemieckim „Segne, segne Herr den Orden...” poprowadził Komendator von Heydebreck a modlitwę w j. polskim „Pobłogosław Panie ten Zakon…” zmówił Przemysław Florjanowicz-Błachut – rycerz honoru i członek Subkomandorii Polskiej Zakonu.

Komandoria Pomorska Zakonu Joannitów liczy ok. 200 rycerzy, jest jedną z 23 komandorii Zakonu funkcjonujących obecnie m.in. w Niemczech i innych krajach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych i Republice Południowej Afryki, zrzeszających ponad 4 tys. członków.  Powstała kilka lat po restytucji w 1853 roku (po kilkudziesięcioletniej przerwie) Baliwatu Brandenburskiego Rycerskiego Zakonu Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego przez oddanego sprawom Kościoła ewangelickiego, w tym diakonii i misji wewnętrznej, króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV (1795-1861).

opracowanie: Przemysław Florjanowicz-Błachut (rycerz honoru Zakonu Joannitów, członek Zarządu Stowarzyszenia „Joannici Dzieło Pomocy”)