english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Pomysł na dobry wieczór

ProChrist 2013

04.03.2013

Jak zorganizować osiem atrakcyjnych wieczorów, podczas których będzie możliwość porozmawiania o tym, kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus? Jak zachęcić ludzi, by wzięli w nich udział?


Pomysł na dobry wieczór

Odpowiedzi na te pytania udzieli ProChrist – ewangelizacyjne przesłanie transmitowane po raz siódmy przez łącza satelitarne do tysiąca miejscowości w całej Europie, a także ruch łączący chrześcijan różnych wyznań.
 
- Chcemy, by ludzie usłyszeli Dobrą Nowinę o Jezusie i zastanawiamy się, jak to dzisiaj zrobić. Na świecie podejmowanych jest wiele różnych inicjatyw zmierzających w tym kierunku. Od prawie dwudziestu lat ProChrist i ks. Ulrich Parzany pomagają ludziom znaleźć drogę do pojednania z Chrystusem. Kościołom i społecznościom dostarczają narzędzi do zorganizowania ewangelizacji, a wierzącym do zaproszenia na nie znajomych – mówi Paweł Gumpert, koordynator kampanii ewangelizacyjnych z ramienia Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, przedstawiciela ProChrist w Polsce.
 
Organizacja wieczorów ProChrist to okazja do zrobienia czegoś razem z innymi społecznościami w swojej miejscowości, zaistnienia na jej forum i stworzenia sieci efektywnej współpracy, która będzie funkcjonowała i przyniesie korzyści jej członkom także po zakończeniu imprezy.

- W czasie spotkań ProChrist przekonaliśmy się już wielokrotnie, że najlepiej dzieje się wtedy, gdy współpracują ze sobą różne grupy, parafie, wspólnoty chrześcijańskie kościołów historycznych i wolnych, całe szerokie spektrum chrześcijańskich wyznań. Taka współpraca zwiększa szanse na to, że ProChrist zostanie zauważone przez opinię publiczną i stanie się czymś istotnym, o czym się mówi w całym mieście, regionie, a nawet kraju. Niektórzy może zapytają: Czy tę współpracę naprawdę tak łatwo jest wprowadzić w życie, skoro pomiędzy wyznaniami istnieje wiele ważnych różnic? Jestem zdania, że nie można udawać, iż różnic nie ma, albo że są nieistotne – gdyby tak było, moglibyśmy się już zjednoczyć! Niestety, jest wiele ważnych zagadnień, które nas różnią i dzielą, na przykład odmienne podejście do istoty chrztu, różne metody organizowania wspólnot, parafii, kościołów. Taka jest rzeczywistość! Ale łączy nas jedno: wiara w Jezusa Chrystusa, którego chcemy zwiastować, tak by wszyscy ludzie mogli Mu zaufać i naśladować Go – podkreśla Urlich Parzany, przewodniczący i główny mówca ProChrist już od 1994 roku.

Udział w ProChrist to dla organizujących imprezy w swoich miejscowościach możliwość włączenia się w działania ruchu o europejskim zasięgu i skorzystania z programu przygotowanego na wysokim poziomie oraz w atrakcyjnej formie dostosowanej do współczesnego odbiorcy. Wieczory można zorganizować w parafiach, zborach, domach kultury, świetlicach wiejskich, mieszkaniach – wszędzie tam, gdzie możliwe będzie dotarcie przekazu satelitarnego.

Miejsca przekazu mogą być różnej wielkości. Do tej pory były takie, w których spotykało się kilkuset uczestników, ale też takie, w których zbierało się 10, 20, czy 50 osób. Ludzie spotykali się również w prywatnych mieszkaniach. Nie chodzi jednak o to, by w ramach ProChrist spotkali się wyłącznie zdeklarowani chrześcijanie. Najistotniejsze jest zaproszenie ludzi, którzy nie są pewni swoich przekonań i wierzeń. Stworzenie ludziom poszukującym szansy poznania istoty chrześcijaństwa, możliwości zastanowienia się, czy Chrystus i to co On oferuje wychodzi naprzeciw ich potrzebom i pragnieniom.

Najbliższe wieczory z ProChrist to osiem spotkań od poniedziałku 4 marca do poniedziałku 11 marca 2013 roku, które będą rozpoczynać się około godziny 18.00 i trwać 70 minut. Tematyka poszczególnych dni związana będzie z aktualną sytuacją i kondycją współczesnego człowieka: Gdzie jest szczęście?, Co pieniądze mają wspólnego z wiarą? Co pomaga, gdy cierpienie rodzi gorycz?, Ile są warte nasze wartości?, Czy przyszłość jest przegrana?

Na program każdego dnia składać się będą: muzyka, wywiady-świadectwa ze znanymi osobami, zwiastowanie. Każdy wieczór kończy się wezwaniem do powierzenia swojego życia Jezusowi Chrystusowi i odnowienia swojej społeczności z Nim.

- W centrum każdego zwiastowania znajdować się będzie Chrystus i Jego ewangelia. Chcemy zachęcać wszystkich, by zaufali Chrystusowi i by Go naśladowali. To jest najważniejsze! – zaznacza ks. Parzany.

 
Przygotowanie wieczorów ProChrist dla wielu organizatorów – szczególnie małych grup, może stanowić spore wyzwanie. Jednak to właśnie stawianie czoła wyzwaniom czyni nas bardziej odpowiedzialnymi ludźmi, lepiej zintegrowanymi i dającymi sobie większe oparcie grupami czy wspólnotami, ujawnia talenty i pozwala na uczenie się nowych umiejętności. Przede wszystkim jednak pokazuje, że jesteśmy otwarci, co stanowi ważny komunikat dla osób poszukujących, które często w przeszłości z różnych powodów „zraziły się do chrześcijaństwa”.

ProChrist odbywa się w Polsce po raz dziewiąty. W 2008 roku wieczory ProChrist jako edycja specjalna, odbywały się w katowickim Spodku. Impreza ta gromadziła codziennie kilka tysięcy osób, a kilkadziesiąt miało okazję uczestniczyć w niej dzięki łączom satelitarnym.

- Centrum Misji i Ewangelizacji jest przedstawicielem i koordynatorem ProChrist w Polsce. Oznacza to, że przygotowujemy materiały informacyjne, zachęcamy do przyłączenia się do tej europejskiej kampanii, szkolimy zainteresowanych w jej przeprowadzeniu, pomagamy wszystkim, którzy zdecydują się zorganizować ProChrist u siebie, by mogli zrobić to jak najlepiej. Dzielimy się swoim wieloletnim doświadczeniem w tym obszarze – wyjaśnia Paweł Gumpert.

Więcej informacji o programie, możliwości zaangażowania i wykorzystania tej akcji w parafii, zborze, wspólnocie znajduje się na stronie www.prochrist.pl.
 
Gabriela Glajcar