english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Porozumienie o współpracy

Współpraca Kościoła z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych

27.01.2017

27 stycznia 2017 r. w Centrum Luterańskim w Warszawie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych a Kościołem Ewangelicko - Augsburskim w Polsce.  


Porozumienie o współpracy

Biskup Jerzy Samiec podpisał z ramienia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce porozumienie o współpracy z dr. Wojciechem Woźniakiem - Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych.  
 
Współpraca obejmie pomoc merytoryczną w zakresie zarządzania zasobami archiwalnymi zgromadzonymi przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce. Dotyczyć ona będzie ewidencjonowania, zabezpieczania i udostępniania zasobów archiwalnych Kościoła.

W tym celu archiwa państwowe udostępnią Kościołowi system teleinformatyczny służący do zarządzania dokumentacją archiwalną, zapewnią także pomoc w digitalizacji i przechowywaniu kopii najcenniejszych materiałów w Centralnym Repozytorium Cyfrowym. Informacja o zbiorach Kościoła zostanie również opublikowana w ogólnopolskim systemie informacji archiwalnej.