english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Postylla biskupa Szurmana

Spotkanie w Bibliotece Śląskiej

19.09.2014

Wrześniowe spotkanie PTE Oddział Śląsk w Katowicach odbyło się gościnnie w Bibliotece Śląskiej. Tematem były dwie pozycje książkowe związane z Kościołem ewangelickim: wydana nakładem Biblioteki Śląskiej pod red. Anety Sokół „Parafia ewangelicka w Katowicach. Pamięci ks. Tadeusza Szurmana (1954-2014)” oraz postylla biskupa „W słowie prawda. Kazania na wszystkie niedziele i święta”, wydana nakładem wydawnictwa „Głos Życia”.


Postylla biskupa Szurmana

Sala Benedyktynka Biblioteki Śląskiej we wtorek 16 września wypełniła się licznie zgromadzonymi gośćmi, wśród których było pięciu laureatów Śląskiego Szmaragdu: prof. Grażyna Szewczyk, prezes katowickiego PTE, prof. Jan Malicki, dyrektor BŚ, prof. Tadeusz Sławek, kompozytor Ryszard Gabryś, abp Damian Zimoń z Kościoła rzymskokatolickiego, a także bp Marian Niemiec, nowy proboszcz parafii ewangelickiej w Katowicach i biskup diecezji katowickiej. W spotkaniu wzięła udział również rodzina biskupa Szurmana - żona Danuta i córka Miriam z mężem.  

 

Interesująca i ożywiona dyskusja dotyczyła obu pozycji książkowych związanych z życiem i działalnością duszpasterską zmarłego biskupa.  

 

Prof. Grażyna Szewczyk  podkreślała przyjaźń łączącą biskupa Szurmana z Biblioteką Śląską. Wspomniała poprzedników kierujących ewangelicką parafią, czyli ks. Adama Hławiczkę i ks. Ryszarda Neumana. Aneta Sokół, redaktorka pierwszej pozycji, przedstawiła intencje wydania publikacji, która miała być prezentem na 60. urodziny zmarłego biskupa. Publikacja zawiera dzieje parafii, jej społeczne inicjatywy, dorobek wydawnictwa Głos Życia, jak również listę laureatów Śląskiego Szmaragdu – nagrody ewangelickiej diecezji katowickiej przyznawanej wybitnym osobistościom Śląska różnych wyznań.  

 

Wprowadzenia do dyskusji nad zbiorem kazań dokonał prof. Jan Malicki, który przypomniał historię postylli jako gatunku literackiego w dziejach piśmiennictwa polskiego. Szeroką analizę dzieła przedstawił zebranym bp Marian Niemiec. Podkreślił znaczenie postylli w Kościele ewangelickim dla budowania Kościoła, w którym najważniejsze jest zwiastowane Słowa Bożego. Przypomniał postylle Marcina Lutra i Mikołaja Reja.  

 

Kazania zostały wybrane według ewangelickiego kalendarza kościelnego - od Adwentu do Niedzieli Wieczności. Nie mają tytułów, są poprzedzone cytatami z Pisma Świętego. Kazania mają kontekst historyczny, odnoszą się do czasów, w których żył kaznodzieja, są więc ważnym dokumentem dziejów.  

 

Z tekstów przemawia do nas szczególna wrażliwość, troska o każdego człowieka, troska o Kościół i jego miejsce w społeczeństwie, priorytety, jakimi Kościół powinien się kierować w swej działalności, otwartość ekumeniczna a przede wszystkim – podkreślał bp Marian Niemiec – nadrzędna rola Słowa Bożego. Kazania są odpowiedzią na ludzkie słabości, biskup posiadł sztukę przekazywania Słowa Bożego w sposób zrozumiały dla wszystkich.  

 

Bardzo osobiste wspomnienie przywołał Ryszard Gabryś, wybitny śląski kompozytor. Stwierdził, iż empatia biskupa zawsze dodawała mu ducha, a charyzma inspirowała do działań artystycznych. Kompozytor podkreślił, iż w trakcie kadencji biskupa napisał aż 7 kantat.  

 

Małgorzata Sznicer