english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Pożegnanie prof. Janusza T. Maciuszko

27.09.2020

Pożegnanie prof. Janusza T. Maciuszko

To był człowiek, który swoim nazwiskiem, swoją renomą i rzetelnością ukazywał Chrześcijańską Akademię Teologiczną – powiedział rektor ChAT abp prof. dr hab. Jerzy (Pańkowski) podczas uroczystości pogrzebowych śp. prof. Janusza T. Maciuszko, które odbyły się 25 września 2020 r. w kościele ewangelicko-augsburskim Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie.

W liturgii pogrzebowej obok rodziny i przyjaciół uczestniczyła społeczność akademicka ChAT, a także przedstawiciele różnych Kościołów chrześcijańskich. Nabożeństwo żałobne prowadzili bp Jan Cieślar, zwierzchnik diecezji warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i proboszcz Parafii ks. dr Dariusz Chwastek.

Kazanie wygłosił bp Jan Cieślar. – Choć nie chciałby, aby rozmyślanie pogrzebowe było skupione na nim, choć pewnie upomniałby teraz kaznodzieję, że taka przemowa nie może być laudacją czy być skoncentrowana na nim, to nie sposób dziś nie dotknąć kwestii osobistych. Kogo żegnamy? Na pewno niezwykłego człowieka, który odcisnął znaczące piętno w dziejach polskiego luteranizmu i to nie tylko dlatego, że to był obszar jego pracy badawczej, ale dlatego że porywał do zainteresowania się kościelną historią – mówił bp Cieślar.

Bp Marek Izdebski z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego podkreślił dokonania prof. Maciuszko oraz przedstawił ilustracje z życiowych wzajemnych relacji.

W imieniu ChAT zmarłego Profesora pożegnał nowy rektor abp prof. Jerzy (Pańkowski), przypominając o wkładzie śp. Profesora w intelektualne życie akademii - W panteonie naszej uczelni mamy takie osobistości jak właśnie Profesor Maciuszko, pokazujące, że ChAT potrafiła zdobyć charyzmatycznych naukowców, ale także osoby wszechstronnie uzdolnione z wyczuciem teologicznym wobec innych tradycji. W imieniu ChAT chciałbym złożyć wyrazy współczucia rodzinie i powiedzieć, że żegnamy nie tylko wybitnego profesora, ale także przyjaciela i sympatycznego człowieka – mówił abp Jerzy.

Prorektor ChAT ks. prof. Bogusław Milerski - w imieniu Sekcji Ewangelickiej - przypomniał o zasługach prof. Maciuszko w pielęgnowanie akademickiej wspólnoty i istoty idei uniwersytetu. - Profesor jest uosobieniem teologicznej tradycji uniwersyteckiej i właśnie dlatego wspominamy go dziś tak licznie i w takich słowach. Był kontynuatorem tradycji Wydziału Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego i gwarantem, że teologia ewangelicka, tradycja ewangelicka i Kościół ewangelicki zachowają korzenie reformacyjne. Januszu, dziękuję Ci za to.

Zmarłego z ramienia Sekcji Teologii Starokatolickiej pożegnał ks. inf. Andrzej Gontarek.

Po uroczystościach w kościele urnę z prochami śp. prof. Janusza T. Maciuszko złożono do grobu na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim Świętej Trójcy w Warszawie przy ul. Młynarskiej. Kazanie nad grobem wygłosił ks. prof. Bogusław Milerski.

Rodzina Zmarłego zwróciła się z prośbą, aby zamiast kwiatów na grób śp. Profesora, przekazywać wsparcie na Społeczno-Kulturalne Stowarzyszenie Przyjaciół Ewangelickiej Parafii w Sorkwitach - nr konta: 65 1240 1617 1111 0010 6632 6651.źródło: chat.edu.pl